Licencja bezterminowa

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Licencja bezterminowa

Kupując licencje ZWCADa zyskujesz licencje nieograniczoną czasowo, nie ma obowiązku jej aktualizacji.

Program jest dynamicznie rozwijany i co roku pojawiają się kolejne wersje z aktualnymi formatami i coraz nowszymi narzędziami - użytkownik w dowolnym momencie może zdecydować o zakupie aktualizacji, niezależnie od tego na ile starsza jest posiadana licencja i ile wersji pominięto w aktualizacjach.