biuro@zwcad.pl

Informacje systemowe

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
PKM

Prawy klawisz myszy

Problemy z aktywacją kodem programowym
  1. W przypadku braku możliwości pobrania przez program ZWCAD Licencji z serwera licencji, powodem może być zapora systemu Windows (firewall) lub zapora programu antywirusowego. Na czas aktywacji, zalecane jest wyłączenie zapory, a później dodanie wyjątku.
    Do aktywacji używany jest port nr 8888.
  2. W przypadku informacji o błędnym kodzie licencyjnym należy sprawdzić czy nie została popełniona jakaś "literówka" przy wpisywaniu kodu.
  3. Proszę upewnić się czy została zainstalowana odpowiednia wersja programu ZWCAD.

 

Problemy z kluczem sprzętowym USB

Poniżej opisaliśmy typowe problemy z kluczem sprzętowym USB, jakie najczęsciej występują.

  1. Komputer nie "widzi" klucza USB.
  2. Dioda na kluczu miga.
  3. Dioda świeci ciągle, ale ZWCAD nie "widzi" klucza.

 

Przyśpieszenie

Przyśpieszenie określa jak zmienia się prędkość w czasie.