Problemy z kluczem sprzętowym USB

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Problemy z kluczem sprzętowym USB

Poniżej opisaliśmy typowe problemy z kluczem sprzętowym USB, jakie najczęsciej występują.

  1. Komputer nie "widzi" klucza USB.
  2. Dioda na kluczu miga.
  3. Dioda świeci ciągle, ale ZWCAD nie "widzi" klucza.

 

Komputer nie "widzi" klucza USB.

Proszę sprawdzić czy klucz USB znajduje się w odpowiednim porcie USB w komputerze.

 

Klucz jest w komputerze, ale dioda na kluczu miga.

W systemie brakuje sterownika dla klucza USB.

Wraz z programem ZWCAD instalowany jest sterownik do klucza sprzętowego USB. Po każdej instalacji programu należy uruchomić ponownie komputer.

Bez prawidłowo zainstalowanego klucza sprzętowego, program nie przyjmie kodu aktywacyjnego, co spowoduje „pracę w trybie testowym".
Odinstalowanie programu powoduje usunięcie sterownika do klucza sprzętowego.

Jeśli były zainstalowane różne wersje, np. 2006 i 2007, i jedna z nich została usunięta, to odinstalował się również sterownik do klucza USB. Wtedy należy zainstalować ponownie aktualną wersję programu. Po każdej instalacji programu (aktualizacji) należy uruchomić ponownie komputer, aby system załadował prawidłowo sterownik do klucza.

Problem z załadowaniem sterownika klucza.

Zdarza się tak czasami po aktualizacji systemu Windows.
Proszę wyciągnąć klucz USB i włożyć go najlepiej do innego portu.

 

Dioda świeci ciągle, ale ZWCAD pracuje w trybie testowym

Zbyt małe uprawnienia użytkownika w systemie Windows.

Jeśli program „przyjmuje" kod aktywacyjny, natomiast po ponownym uruchomieniu ZWCAD „zapomina" wpisany kod, oznacza to, że użytkownik, który wprowadził kod ma zbyt małe uprawnienia w systemie operacyjnym. Operację wprowadzenia kodu powinien przeprowadzić administrator komputera.

Podczas aktywacji programu po wpisaniu kodu licencyjnego nie naciśnięto przycisku "Rejestruj" tylko OK.

 

Objawy błędnie zainstalowanego klucza sprzętowego

Jeżeli sterownik do klucza nie został prawidłowo zainstalowany, to dioda na kluczu miga, Kod ID ma 12 znaków (przy prawidłowym zainstalowanym klucza Kod ID jest 8 znakowy), lub pole jest puste.

 

 

comments powered by Disqus