biuro@zwcad.pl

Informacje systemowe

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Import plików PDF

W ZWCAD 2017 Pro możemy wczytać aplikacje, która dodaje nowe polecenie umożliwiające wczytywanie wektorowych plików PDF.

 

Synonyms - pdf2dwg
Import wektorowych plików PDF

Narzędzie pozwala na wczytanie wektorowych plików PDF do ZWCAD w formie edytowalnej.

Synonyms - import PDF