Na komputerze posiadamy już zainstalowany program ZWCAD i aktywną licencję.

Chcielibyśmy przenieść program CAD na inny komputer. Sposób postępowania zależy od rodzaju zabezpieczenia licencji.

 • W przypadku klucza USB wystarczy zainstalować ZWCAD na nowym komputerze, a następnie włożyć klucz USB do tego komputera. W kolejnym kroku wykonujemy aktywację. Program jest już aktywny.
 • Jeśli posiadamy licencję zabezpieczoną kodem programowym należy na początku ją dezaktywować.
  Jeden kod programowy może być aktywny tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.

  Aby dezaktywować licencję uruchamiamy Menedżer licencji uruchamiając go z menu programu.

  menedzer licencji

  Program w oknie wyświetli listę aktywnych licencji. Aby dezaktywować licencję należy wybrać ikonę kosza (oznaczoną numerem 1 na poniższym rysunku).

  dezaktywacja licencji cad

  Po dezaktywacji licencji programowej możemy już aktywować ją na innym komputerze.

  W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu komputerowego z aktywnym kodem programowym nie można dezaktywować licencji. Wtedy prosimy skorzystać z resetu licencji.

 

W obu przypadkach nie musimy usuwać programu ZWCAD ze starego komputera.