Proszę uruchomić instalator i zainstalować ZWCAD.

Po zainstalowaniu, na prawach administratora (w nowszych sys. operacyjnych klikając na ikonę programu prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu rozwijanego opcję „Uruchom jako administrator”) -  uruchamiamy ZWCADa.

Po uruchomieniu programu, widoczne będzie okno dotyczące wersji testowej lub aktywacja.

Proszę uruchomić instalator i zainstalować ZWCAD

Proszę włożyć klucz sprzętowy do portu USB komputera. Dioda na kluczu powinna kilka razy mignąć, a następnie powinna zaświecić się ciągle.  

Po zainstalowaniu, na prawach administratora (w nowszych sys. operacyjnych klikając na ikonę programu prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu rozwijanego opcję „Uruchom jako administrator”) -  uruchamiamy ZWCADa.

 

Zwrot licencji należy wykorzystać do przeniesienia licencji  na inny komputer oraz przed aktualizacją programu.

W celu aktywacji oraz zwrotu licencji należy program uruchomić na prawach administratora.

Aby zwrócić licencję należy uruchomić „Menedżer licencji”.

Klucz USB umożliwia łatwą zmianę stanowiska pracy. Wystarczy przejść na inny komputer, włożyć klucz do portu USB, oraz uruchomić ZWCAD.

Proszę pamiętać, że klucz sprzętowy nie może być włożony do komputera podczas instalacji.

Ten opis jest przeznaczony dla komputerów, na których nie został jeszcze aktywowany ZWCAD.

Jeśli posiadasz aktywowany program ZWCAD, to proszę postępować według instrukcji aktualizacji.

Instalacje wersji testowej ZWCAD Classic nie wymaga żadnych aktywacji.

Wystarczy tylko pobrać program, np. z linków poniżej, oraz uruchomić instalator.