Tcp-MDT

Producent: APLITOP

Tcp-MDT jest nakładką na ZWCAD dla geodetów, oraz inżynierii lądowej i wodnej. W ofercie posiadamy 3 wersje oprogramowania:

 1. MDT Standard. Cyfrowy model terenu, kontury, przekroje terenu, obliczanie objętości (również przez porównanie map) i mapy 3D.
 2. MDT Professional.Kompletne rozwiązanie zawierające program MDT Standard oraz np.:
  • narzędzia do określania przebiegu dróg, wierzchołków i dolin co pozwala na opracowanie znakomitej cyfrowej mapy 3D,
  • obliczenia oraz wykreślanie przekrojów poprzecznych,
  • rysowanie terenu po zmianach,
  • obliczanie powierzchni oraz objętości,
  • zaawansowane obliczenia powierzchni,
  • symulacja mapy,
  • polskie drogowe standardy projektowe.
 3. Surveying module. Moduł geodezyjny - konwersja pomiarów z Total Station, transformacja współrzędnych, kalkulator geodezyjny ...

ZWCAD wraz z MDT stanowi rewelacyjne rozwiązanie dla inżynierii lądowej. Rewelacyjna cena + znakomite wsparcie techniczne.

 

 

Pobierz teraz wersję testową Tcp-MDT

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o., ul. Chryzantemowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne abyśmy mogli zareagować na powyższe zgłoszenie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt rodo@szansa.net.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Bez wyraźnej zgody Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 

Wymagania sprzętowe i programowe

Bazowy program CAD:

ZWCAD Professional 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

System operacyjny: Windows 10 i 11  w wersji 32 i 64 bit
Osprzęt: Myszka, CD-ROM
Karta graficzna: Rozdzielczość 800x600 pikseli, kompatybilna z OpenGL
Rekomendowany chipset Nvidia lub Ati
Ilość miejsca na dysku: 300MB
Pamięć RAM: Minimum 512MB
Procesor: Minimum 1GHz

 

Wersja testowa i instalacja

Istnieje możliwość pobrania wersji testowej nakładki klikając na link poniżej.

 

Po pobraniu pliku ZIP, proszę go rozpakować do osobnego folderu.
Następnie proszę zainstalować plik Setup.exe. Domyślnie program instaluje się w katalogu C:\MDT7.

Po poprawnej instalacji i wyborze pierwszej funkcji pojawi się okno rejestracji.
Proszę wypełnić potrzebne informacje i wysłać mailem na adres podany w oknie.
W odpowiedzi otrzymają Państwo kod pozwalający na uruchomienie nakładki TCP-MDT.

Bardzo prosimy o przesłanie maila także w kopii do nas na adres pomoc@zwcad.pl.
Przyśpieszy to znacznie otrzymanie czasowego kodu licencyjnego.

 

Skrótowy opis

Na początku wczytujemy punkty z pliku z urządzenia GPS. Na podstawie chmury punktów szybko można utworzyć cyfrowy model terenu. Ogólnie mówiąc, polega to na łączeniu punktów w trójkąty. Brzmi to prosto, jednak spójrzmy na rysunek poniżej. Znajdują się tam 2 szkice, na każdym po 2 trójkąty. Zostały one utworzone bazując na tych samych 4 punktach, jednak wyglądają zupełnie inaczej. W znacznym uproszczeniu ten po lewej stronie tworzy dolinę, po prawej wzgórze.

 

triangulyzacja

 

TcpMDT w znacznej mierze radzi sobie z tym problemem. Po pierwsze, umożliwia wykreślenie linii szczytów i dolin na mapie, co pozwala na uzyskanie znakomitych wyników, ponieważ program "wie", w którą stronę będą występowały spadki. Po drugie, pozwala liniami łączyć punkty (ręcznie jak i w fazie pomiarów) - na przykład punkty leżące wzdłuż drogi. Wyniki są znakomite

mapa cyfrowa

Stworzenie cyfrowego modelu terenu to tylko początek przygody. Następnie możemy wykreślić warstwice i oznakować je wskazując ręcznie lub rysując linie. Na przecięciu linii z warstwicą zostanie wstawiona wysokość. Nadmienić należy, że TcpMDT potrafi stworzyć cyfrowy model terenu z samych płaskich warstwic, powstałej np. po zeskanowaniu i zwektoryzowaniu mapy (na przykład programem Scan2CAD).
Należy tylko podać wysokość warstwicy i przyrost wysokości następnych, a model terenu zostanie utworzony.

mapa terenu

Na mapie możemy wrysować np. oś projektowanej drogi polilinią, najlepiej odcinkami prostymi. Do dyspozycji mamy także wszystkie rodzaje klotoid. Następnie dobieramy przekrój drogi (np. czteropasmowa, 6 pasmowa), a program generuje nam przekroje poprzeczne i wzdłużne oraz potrafi obliczyć, ile ziemi trzeba wywieźć lub przywieźć (oczywiście uwzględniając zaprojektowany przekrój podłoża).

przekroj_poprzeczny

Możemy narzucić także pochylenie łuku drogi do wewnątrz oraz zwiększyć szerokość drogi na łuku.

luk_drogi

Zaprojektowaną drogę możemy wizualizować oraz sprawdzić widoczność kierowcy (od odległości, na jaką widzi kierowca, zależy dopuszczalna prędkość na drodze) poprzez utworzenie animacji. Na końcu tworzymy raport tekstowy.

wizualizacja

Zawsze możemy mapę zamienić na punkty i wyeksportować do pliku.

Jednak nakładka to nie tylko projektowanie dróg. Jedną z ciekawych opcji jest obliczanie objętości ziemi.

Np. wyobraźmy sobie, że mamy działkę w górach o nierównomiernych kształtach i chcemy wyrównać teren. Z przyczyn ekonomicznych nie chcemy wywozić ani przywozić ziemi, tylko wybrać to co wystaje i wsypać tam, gdzie brakuje. W TcpMDT wystarczy na mapie tylko obrysować polilinią teren, który nas interesuje, a program wyliczy wysokość "0", przy której warunek będzie spełniony.

 

Szczegółowe porównanie poszczególnych modułów

 

Punkt Standard Professional Surveying
Import i eksport z/do różnych formatów plików TAK TAK  
Konwersja obiektów na rysunku TAK TAK  
Edycja punktów TAK TAK  
Automatyczne rysowanie punktów TAK TAK  

 

Powierzchnie Standard Professional

Surveying

Import i eksport z/do różnych formatów plików TAK TAK  
Rysowanie linii przerwań oraz edycja TAK TAK  
Sprawdzanie błędów przy liniach przerwań TAK TAK  
Tworzenie powierzchni z punktów TAK TAK  
Tworzenie powierzchni z polilinii 3D TAK TAK  
Interaktywna edycja powierzchni TAK TAK  
Rysowanie ścian 3D, solidów, polilinii lub siatek TAK TAK  
Tworzenie poszerzeń terenu, lub pochyleń wokół terenu   TAK  
Obliczenia prac ziemnych   TAK  
Obliczenia podłoża   TAK  
Obliczanie optymalnej wysokości prac ziemnych   TAK  

 

Siatki Standard Professional Surveying
Obliczenia od powierzchni TAK TAK  
Obliczenia z warstwic TAK TAK  
Rysowanie siatek TAK TAK  
Operacje na siatkach TAK TAK  

 

Warstwice Standard Professional Surveying
Tworzenie warstwic TAK TAK  
Edycja warstwic TAK TAK  
Opis warstwic: automatyczny, ręczny lub na przecięciu linii TAK TAK  
Opisywanie specjalnych warstwic TAK TAK  
Wysokość z polilinii do warstwic TAK TAK  
Wygładzanie warstwic TAK TAK  
Uogólnianie warstwic   TAK  
Wypełnianie warstwic   TAK  
Interpolacja warstwic   TAK  
Dzielenie i łączenie warstwic TAK TAK  
Specjalne obliczenia wysokości TAK TAK  
Separowanie warstwic TAK TAK  
Konwersja splajnów TAK TAK  
Wykrywanie błędów wysokości TAK TAK  

 

Wyrównanie poziome Standard Professional Surveying
Rysowanie linii i łuków TAK TAK  
Rysowanie klotoidy   TAK  
Konstrukcja linii i łuków TAK TAK  
Konstrukcja klotoidy   TAK  
Dopasowania linii   TAK  
Edycja dopasowań   TAK  
Biblioteka dopasowań   TAK  
Konwersja z polilinii do dopasowań TAK TAK  
Narzędzia dopasowań TAK TAK  
Sprawdzanie parametrów drogi (prędkość, promienie) TAK TAK  
Import i eksport z/do różnych formatów plików TAK TAK  
Wymiarowanie dopasowań TAK TAK  
Deklarowanie i edycja superelewacji (pochylenie łuku drogi do środka)   TAK  
Tworzenie i edycja dodatkowych szerokości drogi   TAK  
Odległości od dopasowań TAK TAK  
Przecięcia wzdłuż dopasowań TAK TAK  
Rysowanie polilinii 3D TAK TAK  
Badanie i raport widoczności TAK TAK  

 

Przekroje poprzeczne Standard Professional Surveying
Szybki przekrój poprzeczny TAK TAK  
Obliczenia przekroju poprzecznego z siatki lub powierzchni TAK TAK  
Obliczenia przekroju poprzecznego z polilinii 3D TAK TAK  
Obliczenia przekroju poprzecznego przez regresję TAK TAK  
Edycja przekrojów poprzecznych TAK TAK  
Konwersja przekrojów poprzecznych z rysunku TAK TAK  
Rysowanie przekrojów poprzecznych terenu TAK TAK  
Rysowanie złożonych przekrojów   TAK  
numeryczna definicja danych TAK TAK  
Raport wysokości o zadany krok TAK TAK  
Rysowanie przekrojów poprzecznych na ekranie TAK TAK  
Generowanie przekrojów poprzecznych o zadany krok TAK TAK  
Generowanie końcowych przekrojów poprzecznych   TAK  
Narzędzia do przekrojów poprzecznych TAK TAK  
Import i eksport z/do różnych formatów plików TAK TAK  

 

Dopasowanie pionowe krzywej Standard Professional Surveying
Definicje graficzne i numeryczne krzywej   TAK  
Konwersja z polilinii   TAK  
Edycja dopasowania pionowego krzywej   TAK  
Punkty na analizowanym profilu   TAK  
Sprawdzenie parametrów drogi   TAK  
Import i eksport z/do różnych formatów plików   TAK  

 

Szablony Standard Professional Surveying
Definicja szablonów   TAK  
Definicja rowów   TAK  
Definicja spadków niwelacyjnych   TAK  
Definicja koryta drogi   TAK  
Przypisanie szablonu do pozycji   TAK  
Konwersja szablonu z rysunku   TAK  
Widok z góry   TAK  
Wzmocnienia   TAK  

 

Palikowanie Standard Professional Surveying
Rysowanie i edycja pozycji palikowań TAK TAK  
Punkty palikowań   TAK  
Palikowanie na krzywych łączących   TAK  
Obliczenia i analiza punktów   TAK  
Palikowanie na warstwie   TAK  
Palikowanie na linii   TAK  
Proste palikowanie na podstawie szablonu   TAK  
Analiza punktów krzywych i terenu   TAK  

 

Objętości Standard Professional Surveying
Objętości poprzez porównanie siatek TAK TAK  
Objętości poprzez porównanie przekrojów TAK TAK  
Raport objętości   TAK  
Szybkie obliczanie objętości   TAK  
Raport powierzchni i objętości   TAK  
Raport pomiarów przekrojów   TAK  
Raport warstw koryta drogi   TAK  
Objętość na podstawie szablonu   TAK  
Wykres masy   TAK  

 

Wizualizacja Standard Professional Surveying
Wytyczanie drogi na mapie TAK TAK  
Trasa z drogi   TAK  
Mapa wysokości TAK TAK  
Mapa spadków niwelacyjnych TAK TAK  
Mapa widoczności (widoczność z danego punktu mapy) TAK TAK  
Wstawianie georeferencyjnych rastrów TAK TAK  
Zarządzanie materiałami TAK TAK  
Wstawianie obiektów 3D TAK TAK  
Wstawianie rastrów z usług WMS TAK TAK  
Import i eksport z/do Google Earth TAK TAK  

 

Narzędzia Standard Professional Surveying
Dzielenie na wydruki TAK TAK  
Rysowanie na formatkach TAK TAK  
Znaki wysokościowe TAK TAK  
Rysowanie krzyży, znaczników i współrzędnych TAK TAK  
Import i eksport plików LandXML TAK TAK  

 

Miernictwo Standard Professional Surveying
Konwersja plików z Total Station     TAK
Obliczenia punktów i stacji     TAK
Bezpośrednie i odwrotne przecięcia     TAK
Niwelacja trygonometryczna     TAK
Kompensacja ciągu poligonowego     TAK
Kompensacje sieci     TAK

 

Geodezja Standard Professional Surveying
Transformacja współrzędnych     TAK
Transformacja z/do lokalnego układu współrzędnych     TAK
Elipsoidy, zarządzanie układami współrzędnych oraz rzędnymi niwelacyjnymi     TAK
Kalkulator geodezyjny     TAK
Transformacje     TAK
Kompatybilność:
 • ZWCAD 2024 Pro
 • ZWCAD 2023 Pro
Branża:
 • drogownictwo
 • geodezja
Język nakładki: angielski
Rodzaj licencji: płatna