Tcp-MDT

Producent: APLITOP

Tcp-MDT jest nakładką na program ZWCAD Professional dla geodetów, oraz projektantów inżynierii lądowej i wodnej. W ofercie posiadamy cztery wersje oprogramowania, a nowością jest moduł do projektowania farm fotowoltaicznych.

 1. MDT Standard. Zawiera cyfrowy model terenu, kontury, linie nieciągłości, profile, przekroje terenu, obliczanie objętości (również przez porównanie terenu), mapy 3D, wyświetlanie WMS, działki oraz eksport do GML, LandXML, SHP.

 2. MDT Professional. Kompletne rozwiązanie zawierające program MDT Standard oraz narzędzia projektowania drogowego i inżynierii lądowej:
  • narzędzia do określania przebiegu dróg i sieci – trasowanie,
  • wyznaczanie koryta planowanej inwestycji, nasypy i wykopy,
  • generowanie niwelety,
  • profile i automatyczne przekroje poprzeczne,
  • rysowanie terenu po zmianach, obliczanie powierzchni oraz objętości mas ziemnych,
  • symulacje i wizualizacje mapy,
  • tyczenie,
  • projektowanie 3D sieci i instalacji, wykrywanie kolizji,
  • raporty, zestawienia powierzchniowe, liniowe i objętościowe,
  • modelowanie bazy BIM i eksport do IFC.

 1. Surveying module. Moduł geodezyjny — konwersja danych z plików pomiarowych:
 • zestawienie przyrządów mierniczych,
 • obliczanie stanowisk i pozycji,
 • odwrotne i bezpośrednie intersekcje,
 • poziomowanie trygonometryczne,
 • kompensacja przesunięć,
 • kompensacja sieci,
 • testy niezawodności i stopnia dopasowania,
 • transformacja współrzędnych,
 • transformacja z/do lokalnych systemów,
 • elipsoidy, bazy danych i zarządzanie układami współrzędnych,
 • kalkulator geodezyjny,
 • rysowanie transformacji,
 • transformowanie rysunku,
 • import plików GPX.

 1. Photovoltaic module. Moduł analizujący teren względem optymalizacji pod założenie farmy fotowoltaicznej:
  • analiza terenu 3D: oddział projektu na obszary o maksymalnym nachyleniu, tolerancji, różnicach wysokości; analiza spadków podłużnych (północ-południe) i poprzecznych (wschód-zachód); obliczanie i porównanie powierzchni terenu istniejącego i projektowanego; rysowanie i konfiguracja profilu,
  • zaawansowane obliczenia i optymalizacja: narzędzia do modelowania terenu; automatyczne obliczanie osi, nachylenia i profili; interaktywne narzędzia do wykrywania i rozwiązywania kolizji; obliczanie objętości, rysowanie nasypów i wykopów dla ciągów paneli wymagających robót ziemnych,
  • projektowanie wspomagane: automatyczne generowanie rozdzielnic; konwersja projektu wykonanego przez inne aplikacje; katalog typów ciągów paneli z definicją wymiarów fizycznych, liczby paneli, prześwitu nominalnego itp.; definicja podpór z wysokością nad ziemią, głębokością wbijania, rozkładem podłużnym itp.; automatyczna numeracja paneli i podpór,
  • raporty i mapy: raporty zbiorcze i szczegółowe dotyczące stref, paneli, podpór, nachyleń, objętości itp.; eksport danych dla tyczenia w terenie; generowanie modelu 3D instalacji i wizualizacja w terenie; eksport do IFC z powiązanymi właściwościami i integracja z OpenBIM.

ZWCAD wraz z MDT stanowi rewelacyjne rozwiązanie dla inżynierii lądowej. Licencja bezterminowa, możliwość szkolenia i wykupienia wsparcia technicznego.

 

 

Pobierz teraz wersję testową Tcp-MDT

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o., ul. Chryzantemowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne abyśmy mogli zareagować na powyższe zgłoszenie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt rodo@szansa.net.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Bez wyraźnej zgody Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 

Wymagania sprzętowe i programowe

Bazowy program CAD:

ZWCAD Professional 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

System operacyjny: Windows 10 i 11  w wersji 32 i 64 bit
Osprzęt: Myszka
Karta graficzna: 1280x720, zgodność z OpenGL 3.3 lub wyżej
Rekomendowany chipset Nvidia lub Ati
Ilość miejsca na dysku: 10 Gb
Pamięć RAM: Minimum 4 Gb
Procesor: Minimum 2GHz, zalecany procesor wielordzeniowy

 

Wersja testowa i instalacja

Istnieje możliwość pobrania wersji testowej nakładki klikając na link powyżej.

Po pobraniu pliku ZIP, proszę go rozpakować do osobnego folderu.
Następnie proszę zainstalować plik Setup.exe. Domyślnie program instaluje się w katalogu C:\MDT7.

Po poprawnej instalacji i wyborze pierwszej funkcji pojawi się okno rejestracji.
Proszę wypełnić potrzebne informacje i wysłać mailem na adres podany w oknie.
W odpowiedzi otrzymają Państwo kod pozwalający na uruchomienie nakładki TCP-MDT.

Bardzo prosimy o przesłanie maila także w kopii do nas na adres pomoc@zwcad.pl.
Przyśpieszy to znacznie otrzymanie czasowego kodu licencyjnego.

 

Skrótowy opis

Na początku wczytujemy punkty z pliku z urządzenia GPS. Na podstawie chmury punktów szybko można utworzyć cyfrowy model terenu. Ogólnie mówiąc, polega to na łączeniu punktów w trójkąty. Brzmi to prosto, jednak spójrzmy na rysunek poniżej. Znajdują się tam 2 szkice, na każdym po 2 trójkąty. Zostały one utworzone bazując na tych samych 4 punktach, jednak wyglądają zupełnie inaczej. W znacznym uproszczeniu ten po lewej stronie tworzy dolinę, po prawej wzgórze.

 

triangulyzacja

 

TcpMDT w znacznej mierze radzi sobie z tym problemem. Po pierwsze, umożliwia wykreślenie linii szczytów i dolin na mapie, co pozwala na uzyskanie znakomitych wyników, ponieważ program "wie", w którą stronę będą występowały spadki. Po drugie, pozwala liniami łączyć punkty (ręcznie jak i w fazie pomiarów) - na przykład punkty leżące wzdłuż drogi. Wyniki są znakomite

mapa cyfrowa

Stworzenie cyfrowego modelu terenu to tylko początek przygody. Następnie możemy wykreślić warstwice i oznakować je wskazując ręcznie lub rysując linie. Na przecięciu linii z warstwicą zostanie wstawiona wysokość. Nadmienić należy, że TcpMDT potrafi stworzyć cyfrowy model terenu z samych płaskich warstwic, powstałej np. po zeskanowaniu i zwektoryzowaniu mapy (na przykład programem Scan2CAD).
Należy tylko podać wysokość warstwicy i przyrost wysokości następnych, a model terenu zostanie utworzony.

mapa terenu

Na mapie możemy wrysować np. oś projektowanej drogi polilinią, najlepiej odcinkami prostymi. Do dyspozycji mamy także wszystkie rodzaje klotoid. Następnie dobieramy przekrój drogi (np. czteropasmowa, 6 pasmowa), a program generuje nam przekroje poprzeczne i wzdłużne oraz potrafi obliczyć, ile ziemi trzeba wywieźć lub przywieźć (oczywiście uwzględniając zaprojektowany przekrój podłoża).

przekroj_poprzeczny

Możemy narzucić także pochylenie łuku drogi do wewnątrz oraz zwiększyć szerokość drogi na łuku.

luk_drogi

Zaprojektowaną drogę możemy wizualizować oraz sprawdzić widoczność kierowcy (od odległości, na jaką widzi kierowca, zależy dopuszczalna prędkość na drodze) poprzez utworzenie animacji. Na końcu tworzymy raport tekstowy.

wizualizacja

Zawsze możemy mapę zamienić na punkty i wyeksportować do pliku.

Jednak nakładka to nie tylko projektowanie dróg. Jedną z ciekawych opcji jest obliczanie objętości ziemi.

Np. wyobraźmy sobie, że mamy działkę w górach o nierównomiernych kształtach i chcemy wyrównać teren. Z przyczyn ekonomicznych nie chcemy wywozić ani przywozić ziemi, tylko wybrać to co wystaje i wsypać tam, gdzie brakuje. W TcpMDT wystarczy na mapie tylko obrysować polilinią teren, który nas interesuje, a program wyliczy wysokość "0", przy której warunek będzie spełniony.

 

Szczegółowe porównanie poszczególnych modułów

 

Punkty i chmury punktów

Standard

Professional

Surveying

Images

Import i eksport do innych plików

   

Projektowanie na podstawie obiektów rysunkowych

   

Projektowanie z przekrojów i linii trasowania

   

Konwersja chmury punktów AutoCAD

   

Automatyczne rysowanie na podstawie punktów

   

Obracanie i przesuwanie punktów

   

 

Powierzchnie

Standard

Professional

Surveying

Images

Import i eksport do innych plików

   

Rysowanie i edycja linii nieciągłości

   

Wykrywanie błędów linii nieciągłości

   

Tworzenie powierzchni z punktów

   

Tworzenie powierzchni z polilinii 3D

   

Interaktywne edytowanie powierzchni

   

Rysowanie płaszczyzn, powierzchni, polilinii i siatek 3D

   

Tworzenie koryta względem terenu lub z zadaną głębokością

 

   

Roboty ziemne – podcinanie i wypełnianie skarp

 

   

Obliczanie mas ziemnych

 

   

Wypełnianie pustych obszarów i naprawa błędów w triangulacji

   

Obliczanie optymalnej wysokości dla koryta

 

   

 

Siatka

Standard

Professional

Surveying

Images

Obliczanie z punktów

   

Obliczanie z powierzchni

   

Obliczanie z warstwic

   

Powierzchnia w formie siatki

   

Rysowanie siatki 3D

   

Wygładzanie siatki

   

Usuwanie wierzchołków

   

Wypełnianie pustych obszarów

   

Import WCS

   

 

Warstwice

Standard

Professional

Surveying

Images

Tworzenie warstwic z powierzchni

   

Tworzenie warstwic z siatki

   

Edycja warstwic

   

Opisywanie warstwic

   

Zaawansowane opisywanie warstwic

   

Tworzenie warstwic na podstawie wysokości polilinii

   

Wygładzanie warstwic

   

Ujednolicenie warstwic

 

   

Filtrowanie warstwic

 

   

Interpolacja warstwic

 

   

Łączenie i dzielenie warstwic

   

Specjalna wysokość dla warstwic

   

Rozdzielanie warstwic

   

Przekształcanie splajnów

   

Wykrywanie błędów wysokości

   

Import plików GIS

   

Eksport plików GIS

   

Import WFS

   

 

Linia trasowania

Standard

Professional

Surveying

Images

Linia trasowania oparta na liniach, łukach i klotoidach

   

Obliczanie linii trasowania

 

   

Edycja linii trasowania

 

   

Biblioteka linii trasowania

 

   

Przekształcanie polilinii na linię trasowania

   

Narzędzia linii trasowania

   

Sprawdzanie zgodności ze standardami drogowymi

   

Import i eksport do innych formatów

   

Wymiarowanie linii trasowania

   

Tworzenie i edytowanie przechyłek

 

   

Tworzenie i edytowanie poszerzeń

 

   

Odległość pomiędzy liniami trasowania

   

Rysowanie polilinii 3D

   

Tabele danych linii trasowania

 

   

Przekroje linii trasowania

 

   

Pas rozbiegowy i zjazdowy

 

   

Połączenia do rond

 

   

 

Profile i przekroje

Standard

Professional

Surveying

Images

Szybki profil

   

Profile i przekroje z chmur punktów

 

   

Generowanie przekrojów z powierzchni lub siatki

   

Generowanie przekrojów z polilinii 3D

   

Generowanie przekrojów na podstawie regresji

   

Automatyczne aktualizowanie przekrojów

   

Edycja przekrojów

   

Przekształcanie przekrojów z rysunku

   

Rysowanie przekrojów terenu

   

Rysowanie przekrojów złożonych

 

   

Oznaczanie pikiet i rzędnych

   

Definiowanie danych numerycznych

   

Odcinkowy raport wysokości

   

Rysowanie przekrojów w rzucie

   

Rysowanie wielu przekrojów poprzecznych

   

Generowanie projektowanego przekroju gruntu

 

   

Projekcja polilinii na przekroju

   

Narzędzia przekrojów

   

Import i eksport do innych formatów

   

 

 

Niwelety

Standard

Professional

Surveying

Images

Definiowanie formatu

 

   

Konwersja z polilinii

 

   

Pochylenia podłużne i łuki pionowe

 

   

Automatyczne aktualizowanie niwelety

 

   

Edycja niwelet

 

   

Analiza punktów na profilach

 

   

Dopasowanie niwelety

 

   

Sprawdzanie zgodności ze standardami drogowymi

 

   

Analiza pola widoczności

 

   

Import i eksport do innych formatów

 

   

 

Projektowanie sieci

Standard

Professional

Surveying

Images

Import sieci w formatach LandXML i JSON

 

   

Rysowanie węzłów sieciowych

 

   

Tworzenie węzłów z punktów albo bloków

 

   

Rysowanie trasy sieci

 

   

Rysowanie trasy sieci z polilinii

 

   

Rysowanie trasy sieci w widoku czołowym

 

   

Rysowanie trasy sieci na przekroju

 

   

Rysowanie sieci w 3D

 

   

Biblioteki

 

   

Eksport sieci w formatach LandXML i JSON

 

   

 

Szablony

Standard

Professional

Surveying

Images

Definiowanie płaszczyzn

 

   

Definiowanie rowów

 

   

Definiowanie zboczy

 

   

Definiowanie koryt

 

   

Definiowanie ścian i budynków

 

   

Definiowanie geologii

 

   

Powiązanie szablonów z pikietami

 

   

Pobieranie szablonów z rysunku

 

   

Widok z góry

 

   

Wzmocnienie podłoża

 

   

 

Tyczenie

Standard

Professional

Surveying

Images

Rysowanie i edycja pikiet

   

Tyczenie punktów

 

   

Tyczenie na podstawie niwelety

 

   

Kalkulacja i analiza punktów

 

   

Tyczenie warstw

 

   

Tyczenie odcinków

 

   

Szablony tyczenia

 

   

Analiza punktów względem niwelety i terenu

 

   

Zestawienie wysokości

 

   

Zestawienie wierzchołków

 

   

 

Przedmiar i zarządzanie

Standard

Professional

Surveying

Images

Obliczanie objętości przez różnice w siatkach

   

Obliczanie objętości przez różnice w przekrojach

   

Obliczanie objętości przez wymiary działek

   

Zestawienie objętości

 

   

Szybkie obliczanie objętości

 

   

Zestawienia dla powierzchni i objętości

 

   

Raporty pomiarów przekrojów

 

   

Raporty pomiarów warstw podbudowy

 

   

Obliczanie objętości z szablonu

 

   

Obliczanie objętości z obszarów

 

   

Wykres mas ziemnych

 

   

Baza danych jednostek roboczych

 

   

Analiza bazy danych i cyklu inwestycji

 

   

Zarządzanie zasobami w pracach ziemnych

 

   

Zarządzanie zasobami przy warstwach podbudowy

 

   

Zarządzanie zasobami dla pozostałych segmentów inwestycji

 

   

Raport roboczy

 

   

Raport zużycia materiału

 

   

Raport zużycia i emisji

 

   

 

Mapy i renderowanie

Standard

Professional

Surveying

Images

Wyznaczanie trasy na podstawie ukształtowania terenu

   

Wyznaczanie trasy poprzez wskazanie drogi

 

   

Mapa wysokościowa

   

Mapa zboczy

   

Mapa widoczności

   

Definiowane palety kolorów

   

Zarządzanie mapami

   

Wstawianie obiektów 3D

   

Eksport do KML, 3DS, SKP, DAE

   

Import z Google Earth (KML)

   

 

 

Rastry

Standard

Professional

Surveying

Images

Wstawianie obrazów z geolokalizacją

 

Wstawianie obrazów z lokalizacją

     

Wstawianie obrazów UAV

     

Wstawianie obrazów z serwerów WMS

 

Zmiana rozdzielczości rastra

     

Zmiana rozmiaru rastra

     

Odbijanie i obracanie rastra

     

Dostosowywanie barw i oświetlenia zdjęć

     

Kadrowanie

     

Wycinanie i wklejanie zdjęć

     

Tworzenie obrazów z geolokalizacją

     

Aktualizacja geolokalizacji

   

Zniekształcanie zdjęć

     

Wyświetlanie informacji EXIF

     

 

Działki

Standard

Professional

Surveying

Images

Import działek w formatach SHP, LandXML i GML

   

Tworzenie działek z polilinii

   

Tworzenie działek z punktów

   

Tworzenie działek z zaimportowanego rysunku

   

Definiowanie wysp

   

Definiowanie budynków

   

Wymiarowanie działek

   

Opisywanie działek

   

Zestawienie działek

   

Plany działek

   

Dzielenie działek

   

Łączenie działek

   

Eksport działek w formatach shape, LandXML i GML

   

 

BIM

Standard

Professional

Surveying

Images

Eksport powierzchni do IFC

   

Eksport prac ziemnych do IFC

 

   

Eksport warstw podbudowy i niwelet do IFC

 

   

Import powierzchni z IFC

   

Import niwelet z IFC

 

   

Przeglądanie IFC

 

   

Tworzenie bazy danych

 

   

Edycja wartości bazy danych

 

   

Klasyfikacja obiektów

 

   

Eksport IFC do BIMserver.center

 

   

 

Narzędzia

Standard

Professional

Surveying

Images

Rysowanie arkuszy

   

Dobór jednostek wysokościowych

   

Rysowanie siatki krzyży i innych oznaczeń

   

Rysowanie skarp

   

Praca na warstwach

   

Narzędzia do wymiarowania

   

Dostęp do wsparcia technicznego

   

 

Narzędzia geodezyjne

Standard

Professional

Surveying

Images

Konwersja danych z plików pomiarowych

   

 

Zestawienie przyrządów mierniczych

   

 

Obliczanie stanowisk i pozycji

   

 

Odwrotne i bezpośrednie intersekcje

   

 

Poziomowanie trygonometryczne

   

 

Kompensacja przesunięć

   

 

Kompensacja sieci

   

 

Testy niezawodności i stopnia dopasowania

   

 

Transformacja współrzędnych

   

 

Transformacja z/do lokalnych systemów

   

 

Elipsoidy, bazy danych i zarządzanie układami współrzędnych

   

 

Kalkulator geodezyjny

   

 

Rysowanie transformacji

   

 

Transformowanie rysunku

   

 

Import plików GPX

   

 
Kompatybilność:
 • ZWCAD 2024 Pro
 • ZWCAD 2023 Pro
Branża:
 • drogownictwo
 • geodezja
Język nakładki: angielski
Rodzaj licencji: płatna