Siatka

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Siatka

Opcja pozwalająca na wyświetlenie siatki punktów w oknie programu. Siatka ułatwia rysowanie w programie.

Ikona

 siatka

(znajdująca się na pasku_statusu)

Menu

Narzędzia  Ustawienia rysunkowe                                   (interfejs_klasyczny)

Pokaż główne menu  Narzędzia  Ustawienia rysunkowe  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie  _dsettings
Skrót klawiszowy  F7

 

Domyślnie odstępy pomiędzy punktami siatki ustalone są na 10, jednak wartość tą można dowolnie zmieniać.

Skok i siatka

 

Przykłady zmiany odległości pomiędzy punktami:

siatka 2X2 siatka 10x10 siatka 30x30

Odstęp X: 2                                             Odstęp X: 10                                         Odstęp X: 30

Odstęp Y: 2                                             Odstęp Y: 10                                          Odstęp Y: 30

 

Uwaga! Dobierając odstępy siatki na osiach X i Y należy pamiętać, żeby dobrać odpowiednio zakres siatki. 

Zakres siatki możliwy jest po wpisaniu polecenia _LIMITS lub GRANICA.

Synonimy: Wyświetlanie siatki