ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Globalna skala wymiaru

Globalna skala wymiaru służy do proporcjonalnej zmiany wielkości wszystkich elementów wymiaru.

Grubość (wysokość)

Wydłużenie rysowanych elementów w kierunku osi Z. Domyślnie jest ona ustawiona na "0".

Grubość możemy określić podczas rysowania w opcjach, lub w panelu właściwości

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy narysowany kwadrat z różnymi wartościami wysokości.