ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
GIS

GIS to system informacji geograficznej.

Każde miejsce w ziemskiej czasoprzestrzeni da się zapisać w czasie oraz we współrzędnych - przestrzennych i wysokościowych. Jednak GIS może zawiera znacznie większą liczbę danych, np. informacje o pracownikach, zawodach, przemyśle, epidemiach.

Powstanie GISu datuje się na lata 60. Dane do GIS zbiera się na różne sposoby, np. poprzez GPS, drony, cyfryzację klasycznych map.

 

Globalna skala wymiaru

Globalna skala wymiaru służy do proporcjonalnej zmiany wielkości wszystkich elementów wymiaru.

Grubość (wysokość)

Wydłużenie rysowanych elementów w kierunku osi Z. Domyślnie jest ona ustawiona na "0".

Grubość możemy określić podczas rysowania w opcjach, lub w panelu właściwości

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy narysowany kwadrat z różnymi wartościami wysokości.