Grubość (wysokość)

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Grubość (wysokość)

Wydłużenie rysowanych elementów w kierunku osi Z. Domyślnie jest ona ustawiona na "0".

Grubość możemy określić podczas rysowania w opcjach, lub w panelu właściwości

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy narysowany kwadrat z różnymi wartościami wysokości.

 

grubosc rysowania

 

Na rysunku poniżej pokazaliśmy opcję do nadawania grubości dla wybranych elementów.

 grubosc cad