ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vernum

Podaje w wyniku datę utworzenia programu.

Synonimy - O programie
VISRETAIN

Określa, czy zmiany dotyczące: widoczności, koloru, typu i grubości linii xrefa będą zapisywane w nadrzędnym pliku.

 

 

VPSYNC

Polecenie dopasuje skalę i położenie widoku w rzutni w przestrzeni papieru.

Po wpisaniu polecenia VPSYNC, zaznaczamy źródłową rzutnię, a następnie te rzutnie, które chcemy dopasować do źródłowej.

Polecenie jest dostępne w ZWCAD po wczytaniu skryptu dll dostępnego poniżej.

Sposób działania skryptu pokazaliśmy na filmie poniżej.

 

Synonimy - synchronizacja rzutni