biuro@zwcad.pl

ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
UCSDETECT

Zmienna systemowa, która decyduje czy funkcja dynamicznego UCS jest aktywna.

 

 

Uchwyt_środek

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia środka obiektu.

Synonyms - Środek
Uchwyt_Kwadrant

Narzędzie pozwalające użytkownikowi na złapanie kwadrantów wybranego okręgu, elipsy łuku czy też łuku eliptycznego.

Uchwyt_koniec

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia końca obiektu.

Synonyms - Koniec
Uchwyt_Centrum

Uchwyt pomagający wskazać środek okręgu, elipsy, łuku i łuku eliptycznego.

Uchwyty

Pozwalają na łatwiejsze odnalezienie punktu takiego jak np.: punkt symetrii, środek, prostopadłość.

Synonyms - Lokalizacja_względem_obiektu