ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Uchwyty

Pozwalają na łatwiejsze odnalezienie punktu takiego jak np.: punkt symetrii, środek, prostopadłość.

Synonimy - Lokalizacja_względem_obiektu
Uchwyt_Centrum

Uchwyt pomagający wskazać środek okręgu, elipsy, łuku i łuku eliptycznego.

Uchwyt_koniec

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia końca obiektu.

Synonimy - Koniec
Uchwyt_Kwadrant

Narzędzie pozwalające użytkownikowi na złapanie kwadrantów wybranego okręgu, elipsy łuku czy też łuku eliptycznego.

Uchwyt_środek

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia środka obiektu.

Synonimy - Środek
UCSDETECT

Zmienna systemowa, która decyduje czy funkcja dynamicznego UCS jest aktywna.