ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
BACKGROUNDPLOT

Zmienna określa czy drukowanie w tle jest włączone w trakcie drukowania i publikowania plików.

Domyślnie drukowanie w tle jest wyłączone a publikowanie w tle włączone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 2

Możliwe wartości zmiennej:

Wartość Drukowanie w tle Publikowanie w tle
"0" Wyłączone Wyłączone
"1" Włączone Wyłączone
"2" Wyłączone Włączone
"3" Włączone Włączone

 

 

BACKZ

Zmienna zawiera wartość odsunięcia tylnej płaszczyzny tnącej od płaszczyzny celu w aktualnej rzutni. Jednostki wyświetlone są na podstawie jednostek określonych w rysunku.

(Tylko do odczytu)

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

By funkcja była w stanie określić wartość, wymagane jest włączenie polecenia VIEWMODE.  Odległość tylnej płaszczyzny tnącej od punktu kamery można określić przez odjęcie BACKZ od odległości kamera-cel

BACTIONCOLOR

Zmienna ustawia kolor tekstu akcji wykonanych w edytorze bloku. Prawidłowe wartości to "BYLAYER", "BYBLOCK" i liczby całkowite od 1 do 255.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 7

Prawidłowe wartości dla True Colors to ciąg pełnych liczb oddzielanych przez przecinki (od 1 do 255) i poprzedonych przez RGB. Ustawienie True Color powinno wprowadzać się w taki sposób:

RGB: 000,000,000

BCLOSE

Polecenie pozwala na wyjście z edytora bloków. Jeśli zmiany nie zostały zapisane, to zostaniemy poproszeni o decyzję czy zapisać zmiany w edytowanym bloku, czy też je odrzucić.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BEDIT

Polecenie otwiera edytor bloków. W oknie edytora widoczny jest tylko modyfikowany blok.

BLIPMODE

Zmienna włącza lub wyłącza oznaczenie kliknięć na modelu rysunku. BLIPMODE to komenda jak i zmienna systemowa. Proszę użyć komendę SETVAR w pierwszej kolejności by uzyskać dostęp do tej zmiennej systemowej.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
Oznaczenie kliknięć jest wyłączone
1 Oznaczenie kliknięć jest włączone - pozostają znaczniki, jak na rysunku poniżej
BLKALIGN

Polecenie pozwalan na wyrównanie bloków w poziomie i w pionie.

Do wyrównania nie są używane punkty bazowe bloków, lecz najbardziej granice zewnętrzne bloków.

BLOCKEDITOR

Zmienna informuje czy aktywne okno to edytor bloków (zobacz edytor bloków - polecenie bedit).

BLOCKREPLACE

Polecenie pozwala na zastępowanie wybranych bloków innymi blokami.

Bloki do zastąpienia oraz te, którymi będziemy zastępować możemy wybrać z listy lub wskazać na rysunku.

Po zatwierdzeniu operacji program CAD pyta nas czy usunąć definicje zastąpionych bloków, czy pozostawić:

usuniecie zastapionych blokow 

Możemy je usunąć lub pozostawić (w przypadku jeśli chcielibyśmy ich użyć ponownie w tym rysunku).

 

Całą operacje pokazliśmy na filmie poniżej.

Synonimy - zastępowanie bloków
BLOCKTESTWINDOW

Zmienna określa czy aktualnie "jesteśmy" w oknie testowym edytora bloków (zobacz polecenie BEDIT).

Wartość zmiennej:

  • "0" - okno testowe edytora bloków jest nieaktywne,
  • "1" - jesteśmy w oknie testowym edytora bloków.
Blok

Bloki w ZWCAD wykorzystujemy do połączenia wielu różnych obiektów w jeden element.

Blok posiada unikalną nazwę i możemy go powielać w rysunku, nadając mu różną skalę i kąt obrotu. 

Bloki możemy kopiować pomiędzy rysunkami oraz zapisywać na dysku.

Synonimy - bloków
Bloki dynamiczne

Bloki dynamiczne to obiekty, które mogą zawierać:

  • normalne obiekty rysunkowe, np linia, okrąg, wymiar,
  • atrybuty,
  • zdefiniowane funkcje, za pomocą których możemy wpływać również na wygląd bloku.

Bardzo popularne jest definiowanie w bloku dynamicznym różnych odmian jednego elementu. Przykładem może być śruba, gdzie możemy ustawić zarówno rodzaj gwintu jak i jej długość.

 

Synonimy - bloków dynamicznych
BSAVE

Zapisuje blok, który aktualnie jest otwarty w edytorze.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BSAVEAS

Polecenie pozawala na zapis aktualnie edytowanego bloku pod nową nazwą.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BTESTBLOCK

Otwiera nowe okno rysunku i wstawia tam blok, który mamy w edytorze. Możemy zobaczyć jak będzie zachowywał się blok w normalnym rysunku.

Edytor nie zostaje zamknięty.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BTMARKDISPLAY

Zmienna steruje wyświetlaniem podziałki podczas zmiany wielkości bloków dynamicznych.
Podziałka musi być zdefiniowana w bloku dynamicznym, nie wszystkie bloki ją posiadają.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 0

 Tematy pokrewne: bloki dynamiczne

Wartość Ustawienie
"0" Ukrywa podziałkę
"1" Wyświetla podziałkę

 Na filmie poniżej pokazano edycję bloku przy obu wartościach zmiennej BTMARKDISPLAY

 

Budowa wymiaru

Na poniższym rysunku pokazaliśmy wymiar liniowy, oraz nazwaliśmy jego elemety składowe.

Wymiary są ważnym elementem rysunktu technicznego. W sposób jednoznaczny określają wielkość elementów na rysunku.

Narzędzia w ZWCAD pozwalają na wymiarowanie półautomatycznie - wartość tekstu wymiarowego jest odczytywana z rysunku.

Wartość tekstu wymiarowego może być przemnożona przez skalę wymiaru (Jednostki podstawowe)  ustawioną w stylu wymiarowania (Styl_wymiarowania).

Zobacz również Pasek ikon Wymiary

Budowa wymiaru liniowego

Zobacz z jakich elementów składowych jest zbudowany wymiar liniowy.

BWBLOCKAS

Polecenie pozawala na zapis aktualnie edytowanego bloku pod nową nazwą do osobnego pliku DWG.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).