BEDIT

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
BEDIT

Polecenie otwiera edytor bloków. W oknie edytora widoczny jest tylko modyfikowany blok.

Polecenie_BEDIT
Komatybilnośćod ZWCAD 2018 SP1
MenuNarzędzia --> Edytor bloków
Uwagi-

 

Po uruchomieniu polecenia wyświetlone zostanie okno wyboru bloku do edycji. Będzie również dostępny podgląd pliku.

bedit okon podgladu

 

Po kliknięciu na OK otworzy się edytor.

Zmieni się kolor tła oraz pojawią się dodatkowe narzędzia.

 

Rysunek w programie  Edytor bloków 
rysunek w cadstrzalka w prawoedytor blokow w zwcad 2018

 

Zestawienie narzędzi w edytorze bloków:

narzedza edytora blokow 

 

 1. Tworzy nowy blok lub edytuje blok zagnieżdzony w aktualnie edytowanym bloku.
 2. BSAVE - zapis zmian.
 3. BSAVEAS - zapisuje blok pod nową nazwą.
 4. BWBLOCKAS - zapisa bloku do pliku zewnętrznego.
 5. Nazwa aktualnie edytowanego bloku.
 6. BTESTBLOCK - otwiera osobne okno z blokiem.
 7. ATTDEF - możemy zdefiniować atrybuty.
 8. BCLOSE - wyjście z edytora.

 

Na filmie poniżej pokazano:

 • otwarcie edytora bloków,
 • utworzenie okręgu,
 • przypisanie do okręgu pola zawierającego jego obwód,
 • utworzenie bloku,
 • wstawienie bloku do rysunku,
 • edycja bloku (poprzez dwuklik)
 • zapis bloku pod nową nazwą,
 • wstawienie nowego bloku do rysunku.

 bedit zapis jako

 

 

 

 

comments powered by Disqus