ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
HELIX

Polecenie pozwala na narysowanie spirali.

Stworzony obiekt jest parametryczny, to znaczy, że w oknie właściwości możemy zmieniać wszystkie wymiary spirali.

Synonimy - spirala, spirali
HPANG

Zmienna systemowa określająca domyślny kąt kreskowania.

Domyślnie kąt jest ustawiona na 0. Po zakreskowaniu obiektów przy użyciu innego kąta wartość zmiennej HPANG zmieni się na ostatnio użytą wartość.

 

Zobacz również: HPNAME, HPSCALE, kreskowanie

Synonimy - domyślny kąt kreskowania
HPDLGMODE

Zmienna odpowiada za wyświetlanie okna dialogowego do kreskowania obszarów.

 

Synonimy - okno kreskowania,zakładka kreskowania
HPISLANDDETECTION

Zmienna odpowiada za wykrywanie wewnętrznych obszarów kreskowania - tak zwanych wysp.

 

Synonimy - wykrywanie wysp kreskowania
HPNAME

Zmienna systemowa określająca domyślną nazwę wzoru kreskowania.

Domyślna nazwa dla szablonu metrycznego to ANGLE. Po zakreskowaniu innym wzorem wartość zmiennej HPNAME zmieni się na nazwę ostatnio użytego wzoru.

Nazwa wzoru kreskowania może mieć maksymalne 34 znaków bez spacji.

 

Synonimy - Domyślna nazwa wzoru kreskowania
HPQUICKPREVIEW

Zmienna określa czy ma być wyświetlany podgląd kreskowania po najechaniu kursorem nad zamknięty obszar na rysunku.

Synonimy - podgląd kreskowania
HPQUICKPREVTIMEOUT

Zmienna określa maksymalny czas (określony w sekundach) generowania podglądu kreskowania (jeśli zmienna HPQUICKPREVIEW = 1).

Przy dużych i skomplikowanych obwiedniach kreskowania czas generowania podglądu może być dłuższy. 

Dzięki tej zmiennej możemy ograniczyć zbyt długie tworzenie podglądu kreskowania (funkcja kreskowania pozostanie dalej aktywna).

 

Synonimy - czas podglądu
HPSCALE

Zmienna systemowa określająca domyślną skalę kreskowania.

Domyślnie skala jest ustawiona na 1. Po zakreskowaniu obiektów przy użyciu innej skali wartość zmiennej HPSCALE zmieni się na ostatnio użytą wartość.

 

Zobacz również: HPNAME, HPANG, kreskowanie

 

Synonimy - domyślna skala kreskowania