HPSCALE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
HPSCALE

Zmienna systemowa określająca domyślną skalę kreskowania.

Domyślnie skala jest ustawiona na 1. Po zakreskowaniu obiektów przy użyciu innej skali wartość zmiennej HPSCALE zmieni się na ostatnio użytą wartość.

 

Zobacz również: HPNAME, HPANG, kreskowanie

 

Synonyms: domyślna skala kreskowania