ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
IFCIMPORT

Pliki IFC możemy wczytać za pomocą polecenia IFCIMPORT.

Aby polecenie było dostępne należy uprzednio załadować specjalną bibliotekę, dostępną poniżej.

Biblioteka jest zgodna jedynie z ZWCAD 2021 Professional. 

W wersji ZWCAD 2022 Professional polecenie jest już dostępne wewnątrz programu CAD.

Synonimy - IFC,jak wczytać IFC
Iloczyn logiczny

Iloczyn logiczny, czyli inaczej część wspólna. Pozostają tylko wspólne elementy.

IMAGEQUALITY

Określa jakość wyświetlania obrazu rastrowego.

Import plików chmury punktów

LiDAR (Light Detection and Ranging) to metoda pomiarowa, która mierzy odległość do celu, oświetlając cel za pomocą pulsującego światła laserowego i mierząc odbite impulsy za pomocą czujnika. Różnice czasów powrotu lasera i długości fal można następnie wykorzystać do tworzenia cyfrowych reprezentacji 3-D celu. "Spatial Manager dla ZWCAD" dodaje od wersji 4.2 dostawcę danych do odczytu / ładowania punktów LiDAR.

Teraz możesz importować funkcje punktów 3D do rysunków ZWCAD z plików LAS lub LAZ i wybrać Klasyfikacje obiektów, które chcesz przeczytać. Będziesz także mógł wybrać, które pola danych zostaną zaimportowane, a także procentową gęstość chmury punktów, która pozwala kontrolować maksymalną liczbę punktów do załadowania. Zarówno klasyfikacje, jak i dostępne pola lub całkowita liczba punktów w pliku są automatycznie czytane po otwarciu pliku

Dostawca danych LiDAR został uwzględniony w "Spatial Manager dla ZWCAD" i działa jak każdy inny import punktów: wsparcie 3D, oddzielne punkty według warstwy na podstawie dowolnych wartości pól, tematyczne kolory warstw, wykorzystanie punktów lub odwołań do bloków, filtrowanie geograficzne, itp.

Jak widać na filmie, LiDAR jest również wspierany przez funkcję "Importuj wszystko", która umożliwia importowanie wag LiDAR do wanny nawet razem z innymi źródłami danych przestrzennych (obrazy rastrowe, pliki kształtu itp.). W tym przypadku gęstość chmury obliczeniowej wynosi 200 000 punktów za każdy zaimportowany plik.

Przykładowy import pokazliśmy na filmie poniżej.

Import plików SHP

Polecenie otworzy okno umożliwiające wczytanie pliku SHP do ZWCAD.

Polecenie jest zawarte w nakładce ZWGis.

 

Synonimy - Gis_Import
Import_map_z_Google_Earth

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na  bezpośrednie wstawianie map Google Earth do rysunku. Użytkownik ma możliwość zobaczenia projektowanego obiektu w rzeczywistych warunkach na mapie.

Inne_pozycje

Opcje dodatkowe - np. symbol długości łuku, kąt występu, stała długość przedłużonych linii.

Interfejs wstążkowy i klasyczny

Jaki interfejs wybrać - klasyczny czy wstążkowy? 

Czy można zrobić tak, żeby nie trzeba było siędeklarować tylko używać obu jednocześnie?

 

Synonimy - interfejs wstążkowy,paski ikon,interfejs klasyczny
Interfejs_

Program ZWCAD+ posiada wybór wyglądu interfejsu pomiędzy klasycznym a wstążkowym. 

Synonimy - Przełącznik_przestrzeni, przełącznika_przestrzeni
Interfejs_klasyczny

Interfejs oparty na paskach ikon. Każdy pasek zawiera pakiet ikon. Paski te można dowolnie usytuować na ekranie programu. W oknie aplikacji można włączać jak i wyłączać zbędne paski.

Synonimy - interfejs klasyczny
Interfejs_wstążkowy

Interfejs zawierający narzędzia w sposób ściśle pogrupowany na konkretne zakładki. Jest on przejrzysty i estetyczny dla oka użytkownika. 

Synonimy - interfejs wstążkowy
ISOLINES

Funkcja pozwalająca na określenie liczby widocznych krzywych tworzących kształt bryły 3D.