biuro@zwcad.pl

Import_map_z_Google_Earth

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Import_map_z_Google_Earth

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na  bezpośrednie wstawianie map Google Earth do rysunku. Użytkownik ma możliwość zobaczenia projektowanego obiektu w rzeczywistych warunkach na mapie.

Należy pamiętać, że chcąc używać opcji importu map trzeba posiadać zainstalowany program Google Earth na komputerze. Mapy z Google Earth mogą być wstawiane w kolorze jak i w czarno-białych odcieniach. Przy wstawianiu mapy na obszar rysunku jest możliwość wybrania jednostki obrazu: Cale, Stopy, Jardy, Mile, Milimetry, Centymetry, Metry, Kilometry.

 

Ikona Import map z Google Earth
Menu

Narzędzia -> Google Earth -> Importuj z Google Earth   (interfejs_klasyczny)

Narzędzia -> podgrupa Google Earth -> Import            (interfejs_wstążkowy)

Polecenie _gein

 

Importowanie przykładowej mapy z Google Earth do programu ZWCAD+ 2015:

Mamy dwie możliwości ustawiania mapy:

  • użycie opcji bezpośrenio z okna programu ZWCAD+ 2015
  • z okna programu ZWCAD+ 2015 przed wcześniejszym ustawieniem mapy w Google Earth

Pierwsza opcja pozwala na wstawienie mapy, przy czym nie mamy możliwości wpisania współrzędnych, jak i adresu. Druga opcja pozwala na wpisanie do programu Google Earth współrzędnych, jak i konkretnej lokalizacji.

1. Wybieramy opcję Import lub otwieramy program Google Earth.

2. Ustawiamy mapę w wybranym miejscu, wybieramy parametry.

3. Zatwierdzając ustawienia, otworzy się okno ZWCADA+ 2015 i należy wskazać punkt wstawienia mapy.

Import z Google Earth