ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Tekst_wymiarowy

Ustawienia tekstu wymiarowego - położenie, pozycja, kolor i czcionka.

TEXTTOFRONT

Polecenie pozwala na przeniesienie obiektów takich jak:

 • teksty,
 • wymiary,
 • odnośniki,

ponad inne obiekty, np. kreskowania, wypełnienia, rastry.

UWAGA. Teksty, wymiary, odnośniki zawarte w blokach lub XRefach nie są przenoszone.

 

Po wydaniu polecenia mamy do wyboru:

 • tekst - przeniesiony zostanie tylko tekst,
 • wymiary -  przeniesione zostaną wymiary,
 • odnośnik - przeniesione zostaną odnośniki,
 • wszystko - wszystkie powyższe elementy zostaną przeniesione.

 

 

TIME

Po wydaniu tego polecenia program wyświetli takie informacje, jak:

 • aktualny czas i datę,
 • datę i czas utworzenia rysunku,
 • datę i czas ostatniego zapisu,
 • całkowity czas edycji rysunku,
 • czas włączenia programu,
 • termin następnego autozapisu.
Tolerancja

Pozwala na utworzenia oznaczenia tolerancji geometrycznej.

Synonimy - _tolerance
Tolerancja splajna

Określa dokładność przechodzenia splajna przez punkty.

Synonimy - tolerancji splajna
Tolerancje_wymiarów

Tolerancje tekstu wymiarowego.

toolbar

Polecenie pozwala na sterowanie wyświetlaniem (włączanie i wyłączenie) pasków ikon w ZWCAD.

Polecenie: _toolbar

Alias: TO

Synonimy - _toolbar
TORIENT

Funkcja pozwala na obrót obiektów typu:

 • tekst jednoliniowy,
 • tekst wieloliniowy,
 • atrybut bloku,

i ustawienie ich zgodnie z podanym bezwzględnym kątem lub w sposób zgodny z zasadami rysunku technicznego (tak aby tekst był czytelny).

Torus

Narzędzie tworzące bryłę zwaną torus. Jest to obiekt, który powstaje poprzez obrót okręgu wokół prostej leżącej na tej samej płaszczyźnie.

Tryb_orto

Opcja pozwalająca na tworzenie krzywych pionowych oraz poziomych. Tryb orto można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.