Tolerancja splajna

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Tolerancja splajna

Określa dokładność przechodzenia splajna przez punkty.

Tolerancję możemy określić podczas rysowania splajna, lub z panelu właściwości.

Domyślnie tolerancja jest ustawiona na 0.

Oto rysunek tego samego splajna, z różnymi wartościami tolerancji (oczywiście wynik zależy takżę od wielkości splajna).

tolerancja splajna

 

Aby zmienić tolerancję narysowanego splajna proszę włączyć panel właściwości i wskazać splajna, oraz zmienić parametr zaznaczony na rysunku poniżej.

tolerancja dopasowania splajna 

Synonimy: tolerancji splajna