Splajn

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Splajn

Funkcja umożliwia narysowanie splajna przez punkty.

Ikonka spline
Menu Rysuj-->Splajn
Polecenie _spline
Alias SPL

Procedura rysowania

  1. Określamy pierwszy punkt (początek splajna).
  2. Wskazujemy drugi punkt. Teraz mamy możliwość określenia tolerancji splajna.
  3. Wskazujemy kolejne punkty splajna. Krzywa będzie przechodziła przez wskazane punkty.
  4. Możemy zamknać splajna naciskając klawisz Z i zatwierdzając ENTEREM.
  5. Jeśli zakończyliśmy wskazywanie punktów naciskamy klawisz ENTER.
  6. Określamy warunki styczności w punkcie początkowym lub końcowym. Możemy wskazać, lub nacisnąć ENTER - zostana przyjęte domyślne punkty.

Poniższy obraz przedstawia narysowany splajn, oraz pokazana jest kolejność wskazywanych punktów.

splajn

 

Splajny nie są odczytywane przez niektóre maszyny CNC. Można jednak zamienić splajna na polilinię za pomocą polecenia flatten.

 

Synonimy: rysowania splajna, spline, splajna,