FLATTEN

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
FLATTEN

Rzutowanie obiektów na jedną płaszczyznę.

Flatten pozwala na:

Spłaszczenie bryły 3D. Krawędzie bryły zostają zrzutowanie ja jedną płaszczyznę (równoległą do płąszczyzny ekranu). Możemy usunąć, lub nie krawędzie niewidoczne. Model źródłowy jest usuwany. Oto przykład działania funkcji:

przed flatten bryły 3d Bryła 3D przed wykonaniem polecenia flatten
spłaszczona bryła Spłaszczona bryła
widok z-boku Widok z boku na spłaszczoną bryłę.

 

Zamianę splajna na polinię. Wiele maszyn CNC (np. do cięcia wodą) nie obsługuje splajnów. Użycie polecenia flatten pozwala w prosty sposób zamienić splajna na obiekt, który moze być bez problemu wczytany do maszyn CNC.

spline Splajn
spline zamieniony na polinię Polilinia powstała ze spłaszczenia splajna
 

 

Rzutowanie krzywych na jedną płaszczyznę. Można inaczej powiedzieć, że jest to ustawienie tej samej współrzędnej Z, dla wszyskich obiektów. Częśto zdarza się, że po imporcie danych z innych programów, nie działa np. kreskowanie. Powodem może być różna wysokość Z elementów. Współrzędna Z możę różnić się niewiele, nawet może to być niewidoczne w rysunku, ale i tak nie będzie możliwości zakreskowania obszaru. Zawsze wtedy warto użyć polecenia flatten, aby wyrównać obiekty.

krzywe na różnych wysokościach Widok z boku, widać, żę końce linii nie stykają się. Niemniej w widoku z góry będziemy mieli złudzenie, że są dokładnie połączone. Nie mamy możliwości zakreskowania takiego obszaru.
krzywe po flatten

te same obiekty po użyciu polecenia flatten. Widać, że końce linii złączyły się.

 

Wszystkie 3 powyższe przypadki pokazałem także na filmie poniżej.