ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych ZWCAD.

Szukaj w słownikach:
Zaczynające się od Zaweirające DokładnieBrzmiące podbnie do

Dostępne słowniki:

Wyrażenie Definicja
.bak

Plik jest kopią zapasową pliku dwg.

.dwt

Sposób przygotowania swojego szablonu pliku dwg.

.zw$

Plik automatycznego zapisu rysunku.

.zwimg

Format plików zoptymalizowanych rastrów.

APBOX

Zmienna określa czy ma być wyświetlany obszar przyciągania do uchwytów.

APERTURE

Definiuje odległość szukania punktów charakterystycznych od wskaźnika.

APPLOAD

Opcja pozwalająca wczytać aplikację do programu.

apv

Polecenie służy do dodawania dodatkowych wierzchołków do polilinii.

Wymaga wczytania odpowiedniego skryptu.

CURSORSIZE

Jest to zmienna systemowa, która pozwala na określenie wielkości krzyża nitkowego.

DELOBJ

Zmienna określa, czy źródłowe obiekty używane do utworzenia docelowych zostaną usunięte, czy pozostawione (np. konwersja na region).

DIMJOGLINE

Funkcja umożliwia dodanie lub usunięcie symbolu przerwania linii wymiarowej.

 

DIMSPACE

Pozwala na równomierne rozłożenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi.

Możemy manualnie określić odległości pomiędzy wymiarami, lub przyjąć wartości automatyczne.

Dopasowanie

Dopasowanie tekstu wymiarowego oraz skala.

Dowolny punkt

Dowolny punkt możemy wskazać krzyżem nitkowym na ekranie roboczym programu.

DPI

Ogólnie mówiąc jednostka gęstości druku, ale także stosowana jako parametr rastrów.