.bak

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
.bak

Plik jest kopią zapasową pliku dwg.

Plik .bak jest tworzony automatycznie, przy zapisie pliku dwg.

Po wybraniu operacji zapisania rysunku zmieniane jest rozszerzenie aktualnego pliku na którym pracujemy z dwg na bak. Poprzedni plik .bak jest usuwany.

plik bak

 

Odzyskanie danych z pliku .bak

Jeśli aktualny plik dwg się uszkodzi (np. przerwa w dostawie prądu odczas zapisu), możemy odzyskać dane z pliku .bak, zmieniając tylko rozszerzenie na DWG. Po zmianie nazwy można już toworzyć plik w programie CAD.

 

Wyłączenie i włączenie tworzenia plików bak

Istnieje możliwość wyłączenia tworzenia kopii zapasowej. W tym celu wchodzimy do menu i wybieramy Narzędzia -> Opcje. Po otworzeniu okna dialogowego można sterować funkcją za pomocą opcji zaznaczonej na czerwono na rysunku poniżej.

tworzenie kopii zapasowej dwg

 

W ZWCAD są tworzone także pliki automatycznego zapisu zv$.

Synonimy: kopia zapasowa dwg, plik bak