biuro@zwcad.pl

ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Szyk

Tworzy kopie wybranych obiektów zgodnie ze wzorem.

Szybki_wymiar

Narzędzie do grupowego wymiarowania obiektów.

Synonyms - _qdim
Szerokość_linii

Włączona opcja na pasku statusu pokazuje grubości linii na rysunku, wyłączona ustala grubość linii na standardową.

Symbole i kody specjalne

Tworząc tekst (polecenie DTEXT, TEXT) możemy używać symboli specjalnych lub znaków formatujących.

W celu ich użycia wystarczy wpisać ustaloną sekwencję znaków. Kilka najpopularniejszych zamieszczamy poniżej.

 

# Opis Tekst do wpisania Wygląd symbolu
1 Symbol średnicy %%C
2 Symbol stopnia %%D
3 Nadkreślanie napisu %%O
4 Podkreślanie napisu %%U
5 Symbol plus i minus %%P
6 Symbol procenta %%%
Symbol o kodzie ASCII n %%n
Opis poniżej.

 

Litery greckie pokazane w tabeli zostały utworzone po wpisaniu ciągu znaków: %%920%%958%%968

 

Poniżej w tabeli zamieszczamy listę kodów ASCII dla małych i dużych liter greckich.

 

SWEEP - Przeciągnięcie

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie wspomagające modelowanie 3D. Tworzy obiekt trójwymiarowy lub powierzchnię przez rozciągnięcie obiektu płaskiego po wybranej ścieżce.

Synonyms - sweep
SuperHatch

Nowość w ZWCAD+ 2015. Polecenie pozwalające na kreskowanie przy pomocy rastrów, bloków czy też odnośników.

Suma logiczna

Suma logiczna (alternatywa) jest prawdziwa, jeśli chociaż 1 człon składowy jest prawdziwy.

Synonyms - suma
Styl_wymiarowania

Styl wymiarowania to zbiór ustawień odnośnie wymiarów np. kolor, wielkość, skala, dokładność.

Style_wizualizacji

Narzędzia pozwalające na ustawienie formy wyświetlania obiektu poprzez jego zacienienie lub widok w formie modelu szkieletowego.

Synonyms - formy_wyświetlania
Styl tekstu

Styl tekstu pozwala zdefiniować parametry napisów takie jak:

  • czcionka, 
  • wysokość liter,
  • pogrubienie,
  • pochylenie,
  • współczynnik szerokości tekstu,
  • kierunek pisania.

 

Dlaczego używamy stylów tekstu?

Dzięki stylom tekstu nie trzeba nadawać parametrów napisów do każdego tekstu osobno.

Wystarczy tylko zmienić styl tekstu i wszystkie napisy podążą za zmianami. Możemy także wybrane teksty przypisać do innego stylu tekstu.

 

Aby wywołać narzędzie konfiguracyjne do stylu tekstu należy:

Wstążka:  Narzędzia > Zarządzanie stylami > Styl

Menu klasyczne: Format > Styl wymiarowania

Linia poleceń: _style

Alias: ST

 

Stożek

Narzędzie pomagające utworzyć bryłę jaką jest stożek.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe przenoszą obciążenia od pojedynczych słupów.

STLWY

Od niedawna program ZWCAD+ może pochwalić się narzędziem do eksportu brył, do formatu STL.

STARTUP

Zmienna STARTUP określa, czy przy tworzeniu nowego pliku ma być wyświetlone startowe okno dialogowe

sslength

(sslength wybór)

Zwraca ilość wskazanych elementów

SPMPLINE

Polecenie pozwala na narysowanie specjalnej linii, której można ustawić szerokość, promień wewnętrzny oraz wypełnienie.

Aby polecenie zadziałało potrzebne jest wczytanie dodatkowego skryptu (do pobrania poniżej).

Do działania skryptu wymagany jest ZWCAD 2021 Professional.

 

Splajn

Funkcja umożliwia narysowanie splajna przez punkty.

Synonyms - rysowania splajna, spline, splajna,
Spatial Manager

Spatial Manager to nakładka na ZWCAD, która pozwala importować, eksportować i zarządzać danymi geoprzestrzennymi.

 

SOLPROF

Polecenie pozwala na stworzenie rzutu brył 3D na płaszczyznę rzutni. Działa ono tylko w przestrzeni papieru, jeśli jesteśmy w rzutni.

Komenda może rozpoznać, które linie są widoczne, a które niewidoczne i umieści je na różnych warstwach.

Warstwy wodoczne mają w nazwie na początku symbole PV, natomiast niewidoczne PH.

Pokazano to na filmie poniżej. 

SMARTMOUSE

Narzędzie Smart Mouse występuje już od wersji ZWCAD+. Opcja ta jest systemem gestów kierujących zachowaniem programu.