ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
SDI - sposób otwierania rysunku dwg

Zmienna SDI decyduje czy w jednym oknie ZWCAD można otworzyć więcej niż jeden plik projektowy dwg.

Zakres zmiennej: Liczba całkowita od 0 do 3.

Miejsce zapisu: Rejestr systemu Windows.

Wartość domyślna: 0

 

Synonimy - SDI
SELECTIONEFFECT

Zmienna odpowiada za sposób wyświetlania zaznaczonych elementów.

Zaznaczone obiekty na rysunku CAD mogą być wyświetlane za pomocą linii przerywanych albo może być wyświetlona otoczka w wybranym kolorze.

Oba przypadki pokazaliśmy na zdjęciach poniżej.

 

Synonimy - sposób podświetlenia,zaznaczanie obiektów,wybrane obiekty
Sfera

Narzędzie pomagające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest sfera.

Siatka

Opcja pozwalająca na wyświetlenie siatki punktów w oknie programu. Siatka ułatwia rysowanie w programie.

Synonimy - Wyświetlanie siatki
Siatka_danych

Spatial Manager pozwala na wygodne zarządzanie danymi przestrzennymi poprzez: siatka danych

  • automatyczną synchronizacja pomiędzy rysunkiem a danymi,
  • jednoczesny wybór z bieżącym podglądem elementów na rysunku i w tabeli danych,
  • pojedyncze lub zbiorcze edytowanie danych w tym samym czasie,
  • eksport nagłówków danych i tabeli,
  • sortowanie, filtrowanie, wyświetlanie wyników, dostęp do innych funkcji tabel danych.

 

Przykład użycia pokazaliśmy na filmie poniżej.

Skala opisowa

Skala opisowa pozwala na ustawienie skali tekstów, wymiarów i bloków, które będą użyte w rzutni w przestrzeni papieru.

Skala opisowa jest dostępna od wersji ZWCAD 2019 - zobacz na porównanie wersji.

Aby móc używać skali opisowej należy we właściwościach obiektów ustawić taką właściwość.

 

 

Synonimy - skalę opisową, skali opisowej
Skalowanie linii w rzutni

Zmienna odpowiada za skalowanie linii nieciągłych w rzutniach na arkuszu.

Skalowanie linii może być jednorodne lub zależne od skali rzutni.

Synonimy - Psltscale
Skok_siatki

Tryb skoku pozwala na przemieszczanie się kursora/wskaźnika po zdefiniowanych węzłach. Siatka i skok siatki są to niezależne opcje, jednak skok często włączany jest razem z siatką.

Synonimy - Tryb_skoku
SLICE

Polecenie SLICE dzieli bryły wzdłuż zadanej płaszczyzny na części.

Po podziale możemy usunąć bryły znajdującej się po jednej, wybranej stronie płaszczyzny lub zachować wszystkie bryły.

Synonimy - płat
Smart Voice

Polecenie pozwala na zapisywanie komentarzy głosowych w pliku DWG.

Synonimy - smartvoice
SMARTMOUSE

Narzędzie Smart Mouse występuje już od wersji ZWCAD+. Opcja ta jest systemem gestów kierujących zachowaniem programu.

Synonimy - gesty myszy
SOLPROF

Polecenie pozwala na stworzenie rzutu brył 3D na płaszczyznę rzutni. Działa ono tylko w przestrzeni papieru, jeśli jesteśmy w rzutni.

Komenda może rozpoznać, które linie są widoczne, a które niewidoczne i umieści je na różnych warstwach.

Warstwy wodoczne mają w nazwie na początku symbole PV, natomiast niewidoczne PH.

Pokazano to na filmie poniżej. 

Spatial Manager

Spatial Manager to nakładka na ZWCAD, która pozwala importować, eksportować i zarządzać danymi geoprzestrzennymi.

 

Splajn

Funkcja umożliwia narysowanie splajna przez punkty.

Synonimy - rysowania splajna, spline, splajna,
SPMPLINE

Polecenie pozwala na narysowanie specjalnej linii, której można ustawić szerokość, promień wewnętrzny oraz wypełnienie.

Aby polecenie zadziałało potrzebne jest wczytanie dodatkowego skryptu (do pobrania poniżej).

Do działania skryptu wymagany jest ZWCAD 2021 Professional.

 

Sposób wybierania grupy

Zmienna steruje sposobem wyświetlania uchwytów obiektów w wybranej grupie.

Domyślnie jest wyświetlana ramka obejmująca grupę oraz jeden uchwyt w środku ramki.

Sposób wyświetlania możemy jednak zmienić wpisując inną wartość zmiennej, jak pokazaliśmy na rysunkach poniżej.

Synonimy - GROUPDISPLAYMODE
sslength

(sslength wybór)

Zwraca ilość wskazanych elementów

Standardy CAD

Za pomocą standardów CAD można sprawdzić czy rysunek dwg jest zgodny z wymaganiami, np. czy linie oznaczające granice działki znajdują się na na odpowiedniej warstwie, mają odpowiedni kolor, grubość i rodzaj linii.

 

STARTUP

Zmienna STARTUP określa, czy przy tworzeniu nowego pliku ma być wyświetlone startowe okno dialogowe

STLWY

Pliki STL są popularnym formatem wykorzystywanym przy drukowaniu na drukarkach 3D.

 

Synonimy - STL