ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
SELECTIONEFFECT

Zmienna odpowiada za sposób wyświetlania zaznaczonych elementów.

Zaznaczone obiekty na rysunku CAD mogą być wyświetlane za pomocą linii przerywanych albo może być wyświetlona otoczka w wybranym kolorze.

Oba przypadki pokazaliśmy na zdjęciach poniżej.

 

Synonimy - sposób podświetlenia,zaznaczanie obiektów,wybrane obiekty
Sfera

Narzędzie pomagające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest sfera.

Siatka

Opcja pozwalająca na wyświetlenie siatki punktów w oknie programu. Siatka ułatwia rysowanie w programie.

Synonimy - Wyświetlanie siatki
Siatka_danych

Spatial Manager pozwala na wygodne zarządzanie danymi przestrzennymi poprzez: siatka danych

 • automatyczną synchronizacja pomiędzy rysunkiem a danymi,
 • jednoczesny wybór z bieżącym podglądem elementów na rysunku i w tabeli danych,
 • pojedyncze lub zbiorcze edytowanie danych w tym samym czasie,
 • eksport nagłówków danych i tabeli,
 • sortowanie, filtrowanie, wyświetlanie wyników, dostęp do innych funkcji tabel danych.

 

Przykład użycia pokazaliśmy na filmie poniżej.

Skok_siatki

Tryb skoku pozwala na przemieszczanie się kursora/wskaźnika po zdefiniowanych węzłach. Siatka i skok siatki są to niezależne opcje, jednak skok często włączany jest razem z siatką.

Synonimy - Tryb_skoku
SLICE

Polecenie SLICE dzieli bryły wzdłuż zadanej płaszczyzny na części.

Po podziale możemy usunąć bryły znajdującej się po jednej, wybranej stronie płaszczyzny lub zachować wszystkie bryły.

Synonimy - płat
Smart Voice

Polecenie pozwala na zapisywanie komentarzy głosowych w pliku DWG.

Synonimy - smartvoice
SMARTMOUSE

Narzędzie Smart Mouse występuje już od wersji ZWCAD+. Opcja ta jest systemem gestów kierujących zachowaniem programu.

SOLPROF

Polecenie pozwala na stworzenie rzutu brył 3D na płaszczyznę rzutni. Działa ono tylko w przestrzeni papieru, jeśli jesteśmy w rzutni.

Komenda może rozpoznać, które linie są widoczne, a które niewidoczne i umieści je na różnych warstwach.

Warstwy wodoczne mają w nazwie na początku symbole PV, natomiast niewidoczne PH.

Pokazano to na filmie poniżej. 

Spatial Manager

Spatial Manager to nakładka na ZWCAD, która pozwala importować, eksportować i zarządzać danymi geoprzestrzennymi.

 

Splajn

Funkcja umożliwia narysowanie splajna przez punkty.

Synonimy - rysowania splajna, spline, splajna,
SPMPLINE

Polecenie pozwala na narysowanie specjalnej linii, której można ustawić szerokość, promień wewnętrzny oraz wypełnienie.

Aby polecenie zadziałało potrzebne jest wczytanie dodatkowego skryptu (do pobrania poniżej).

Do działania skryptu wymagany jest ZWCAD 2021 Professional.

 

Sposób wybierania grupy

Zmienna steruje sposobem wyświetlania uchwytów obiektów w wybranej grupie.

Domyślnie jest wyświetlana ramka obejmująca grupę oraz jeden uchwyt w środku ramki.

Sposób wyświetlania możemy jednak zmienić wpisując inną wartość zmiennej, jak pokazaliśmy na rysunkach poniżej.

Synonimy - GROUPDISPLAYMODE
sslength

(sslength wybór)

Zwraca ilość wskazanych elementów

STARTUP

Zmienna STARTUP określa, czy przy tworzeniu nowego pliku ma być wyświetlone startowe okno dialogowe

STLWY

Pliki STL są popularnym formatem wykorzystywanym przy drukowaniu na drukarkach 3D.

 

Synonimy - STL
Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe przenoszą obciążenia od pojedynczych słupów.

Stożek

Narzędzie pomagające utworzyć bryłę jaką jest stożek.

Styl tekstu

Styl tekstu pozwala zdefiniować parametry napisów takie jak:

 • czcionka, 
 • wysokość liter,
 • pogrubienie,
 • pochylenie,
 • współczynnik szerokości tekstu,
 • kierunek pisania.

 

Dlaczego używamy stylów tekstu?

Dzięki stylom tekstu nie trzeba nadawać parametrów napisów do każdego tekstu osobno.

Wystarczy tylko zmienić styl tekstu i wszystkie napisy podążą za zmianami. Możemy także wybrane teksty przypisać do innego stylu tekstu.

 

Aby wywołać narzędzie konfiguracyjne do stylu tekstu należy:

Wstążka:  Narzędzia > Zarządzanie stylami > Styl

Menu klasyczne: Format > Styl wymiarowania

Linia poleceń: _style

Alias: ST

 

Style_wizualizacji

Narzędzia pozwalające na ustawienie formy wyświetlania obiektu poprzez jego zacienienie lub widok w formie modelu szkieletowego.

Synonimy - formy_wyświetlania