Sfera

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Sfera

Narzędzie pomagające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest sfera.

Ikona

 sfera

(Pasek_ikon_Bryły)

Menu

Rysuj  Bryły  Sfera                      (interfejs_klasyczny)

Bryła  podgrupa Podstawy  Sfera  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie _sphere

 

Tworzenie kuli:

1. Określenie środka kuli poprzez kliknięcie na obszarze roboczym lub wpisanie współrzędnych.

2. Dobór promienia sfery bądź jej średnicy. Po wybraniu wartości zostaje utworzona sfera.

sfera 1 sfera 2

 

comments powered by Disqus