ZWToolbox - pakiet uniwersalnych narzędzi

Kategoria: Uniwersalne
Producent: UIS

ZWToolbox to pakiet narzędzi rozszerzający funkcjonalność bazowego programu CAD.

W ramach wsparcia jakie świadczymy naszym użytkownikom stworzyliśmy kilkaset dodatkowych funkcji do ZWCAD. Najciekawsze umieściliśmy w nakładce ZWToolbox. Cena aplikacji jest tak skalkulowana, że warto posiadać to narzędzie tylko dla jednej lub kilku funkcji.

 

Możliwości ZWToolbox w skrócie

 

zwtoolbox przeglad funkcji

 

Krótki film, na którym pokazaliśmy wstawianie punktów,  rysowanie osi i szybkie tworzenie bloków.

 zwtoolbox 2018 kilka funkcji

 

 

Pobierz teraz ZWToolbox

W celu pobrania oprogramowania prosimy o wypełnienie formularza.

Natychmiast w mailu wyślemy linki do pobrania ZWToolbox 2022 / 2023 i ZWCAD wraz z instrukcją instalacji.

 

Przejdź do sklepu i kup teraz ZWToolbox

  

Lista funkcji dostępna w ZWToolbox

Ikona Opis
MSAVE Zapisywanie z kopią zapasową. Utworzony zostaje dodatkowy plik, z czasem zapisu.
InsP Wstawianie punktów z oznaczeniem serii i numerem (autonumeracja).
Exp Zapisywanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami do pliku CSV.
Exp line Zapisywanie współrzędnych wskazanych punktów do pliku CSV.
Imp Wczytywanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami z pliku CSV do ZWCAD.
Imp Line Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku CSV do ZWCAD (oraz ewentualne połączenie ich liniami prostymi lub splajnem).
Settings Ustawienia narzędzi do rysowania osi symetrii (np. warstwy, na jakiej będą tworzone osie, długość wystających części osi).
RysujOs Rysowanie osi symetrii pomiędzy wskazanymi punktami.
WstawOs Rysowanie osi symetrii okręgów na różne sposoby.
Arc3P Rysowanie osi łukowych.
OdsunOs Rysowanie osi równoległych do wskazanych obiektów w połowie zadanej odległości
wielkosc liter Zmienianie wielkości liter (z małych na duże i odwrotnie).
TextCnv Konwersja tekstu na polilinie.
ZmianaTekstu Zawansowana zmiana treści tekstu.
Ile blokow Zliczanie bloków występujących w rysunku.
suma dl linii Sumowanie długości linii.
suma dl lukow Sumowanie długości łuków.
suma dl Sumowanie długości i obwodów linii, łuków, polilinii i okręgów.
Suma powierzchni Sumowanie pól powierzchni obiektów.
Cir2Pt Zamienianie okręgów o zadanej średnicy na inne obiekty (można zdefiniować bloki jakie mają być wstawione zamiast okręgów).
cal2mm Skalowanie rysunku - zamiana z cali na mm.
mm2cal Skalowanie rysunku - zamiana z mm na cale.
Zapisz_informacje_o_blokach_i_ich_atrybutach_do_do_pliku_csv Zapisywanie informacji o blokach i ich atrybutach do pliku CSV.
ImportBlocks Wstawianie bloków zgodnie z opisem z pliku CSV do ZWCAD (współrzędne, nazwa bloku, atrybuty).
SumSubPoly Obliczanie długości krzywych pomiędzy wskazanymi punktami.
LZS Rysowanie strzałek wzdłuż klikanych punktów.
Wyrownanie P M Wyrównywanie obiektów w pionie.
Wyrownanie O M Wyrównywanie obiektów w poziomie.
Wyrownanie Wyrównywanie grupy obiektów.
CRotate Kopiowanie poprzez obrót obiektów.
CopyByPoints Tworzenie szyku przez wybrane punkty.
MirrorByPoint Lustro względem 2 osi.
Extrim Rozszerzone przycinanie.
Kraty Rysowanie krat.
SortPt Tworzenie zestawienia współrzędnych punktów, okręgów i bloków (z możliwością sortowania).
szybkiblok Tworzenie bloku za pomocą jednego kliknięcia ze wskazanych obiektów.
dodajdobloku Dodawanie wskazanych obiektów do bloku.
Aktywacja Aktywacja ZWToolbox
Podręcznik Podręcznik programu ZWToolbox

 

 

Kompatybilność:
 • ZWCAD 2024 Pro
 • ZWCAD 2023 Pro
 • ZWCAD 2022 Pro
 • ZWCAD 2021 Pro
 • ZWCAD 2020 Pro
 • ZWCAD 2019 Pro
 • ZWCAD 2018 Pro
 • ZWCAD 2017 Pro
 • ZWCAD Classic
Branża: uniwersalna
Język nakładki:
 • polski
 • angielski
Rodzaj licencji: płatna