ZWToolbox

Kategoria: Uniwersalne
Producent: UIS
Cena: 399,00 zł netto

Nakładka ZWToolBox zawiera pakiet znakomitych narzędzi ułatwiających i przyśpieszających pracę w ZWCAD.

 

Wersje aktualne

Wersja na ZWCAD 2019 Professional 

ZWToolbox 2019 PL 

Pobierz dokumentację do ZWToolbox

Proszę pamiętać, że ZWToolbox do działania wymaga ZWCAD 2019, można go pobrać poniżej:

ZWCAD 2019 PL 32bit  ZWCAD 2019 PL 64bit

 

Wersje archiwalne

Wersja na ZWCAD 2018 Professional 

ZWToolbox 2018 - wersja 32 i 64 bit, PL i EN  Kup teraz

 

Wersja na ZWCAD 2017 Professional 

ZWToolbox 2017 32bit PL  ZWToolbox 2017 64bit PL 

 

Wersja na ZWCAD Classic

ZWToolbox Classic PL  Kup teraz

 

Zobacz kilka funkcji nakładki

zwtoolbox 2018 kilka funkcji

 

 

Pełna lista funkcji zawartych w nakładce:

 

Ikona Opis
MSAVE Zapisywanie z kopią zapasową. Utworzony zostaje dodatkowy plik, z czasem zapisu.
InsP Wstawianie punktów z oznaczeniem serii i numerem (autonumeracja).
Exp Zapisywanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami do pliku CSV.
Exp line Zapisywanie współrzędnych wskazanych punktów do pliku CSV.
Imp Wczytywanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami z pliku CSV do ZWCAD.
Imp Line Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku CSV do ZWCAD (oraz ewentualne połączenie ich liniami prostymi lub splajnem).
Settings Ustawienia narzędzi do rysowania osi symetrii (np. warstwy, na jakiej będą tworzone osie, długość wystających części osi).
RysujOs Rysowanie osi symetrii pomiędzy wskazanymi punktami.
WstawOs Rysowanie osi symetrii okręgów na różne sposoby.
Arc3P Rysowanie osi łukowych.
OdsunOs Rysowanie osi równoległych do wskazanych obiektów w połowie zadanej odległości
wielkosc liter Zmienianie wielkości liter (z małych na duże i odwrotnie).
TextCnv Konwersja tekstu na polilinie.
ZmianaTekstu Zawansowana zmiana treści tekstu.
Ile blokow Zliczanie bloków występujących w rysunku.
suma dl linii Sumowanie długości linii.
suma dl lukow Sumowanie długości łuków.
suma dl Sumowanie długości i obwodów linii, łuków, polilinii i okręgów.
Suma powierzchni Sumowanie pól powierzchni obiektów.
Cir2Pt Zamienianie okręgów o zadanej średnicy na inne obiekty (można zdefiniować bloki jakie mają być wstawione zamiast okręgów).
cal2mm Skalowanie rysunku - zamiana z cali na mm.
mm2cal Skalowanie rysunku - zamiana z mm na cale.
Zapisz_informacje_o_blokach_i_ich_atrybutach_do_do_pliku_csv Zapisywanie informacji o blokach i ich atrybutach do pliku CSV.
ImportBlocks Wstawianie bloków zgodnie z opisem z pliku CSV do ZWCAD (współrzędne, nazwa bloku, atrybuty).
SumSubPoly Obliczanie długości krzywych pomiędzy wskazanymi punktami.
LZS Rysowanie strzałek wzdłuż klikanych punktów.
Wyrownanie P M Wyrównywanie obiektów w pionie.
Wyrownanie O M Wyrównywanie obiektów w poziomie.
Wyrownanie Wyrównywanie grupy obiektów.
CRotate Kopiowanie poprzez obrót obiektów.
CopyByPoints Tworzenie szyku przez wybrane punkty.
MirrorByPoint Lustro względem 2 osi.
Extrim Rozszerzone przycinanie.
Kraty Rysowanie krat.
SortPt Tworzenie zestawienia współrzędnych punktów, okręgów i bloków (z możliwością sortowania).
szybkiblok Tworzenie bloku za pomocą jednego kliknięcia ze wskazanych obiektów.
dodajdobloku Dodawanie wskazanych obiektów do bloku.
Aktywacja Aktywacja ZWToolbox Classic.
Podręcznik Podręcznik programu ZWToolbox Classic.
Sprawdź_dostępność_aktualizacji Sprawdzenie dostępności aktualizacji ZWToolbox Classic.

 

 

Wygląd programu ZWCAD wraz z nakłądką 

zwtoolbox 2018

toolbox

 

 

 

Kompatybilność: ZWCAD Classic, ZWCAD 2017 Pro, ZWCAD 2018 Pro, ZWCAD 2019 Pro
Branża: uniwersalna
Język nakładki: polski, angielski
Rodzaj licencji: płatna

Komentarze

comments powered by Disqus