Baza wiedzy o ZWCAD i nie tylko.

pomoc zdalna

Warto sprawdzić, czy ktoś przed Państwem miał podobny problem, oraz sposób jego rozwiązania.

Proszę wpisać w polu szukaj słowo, które jest związane z problemem, i nacisnąć klawisz ENTER. Następnie zostaną wyszukane wszystkie artykuły zawierające wpisane słowo kluczowe.
Wystarczy kliknąć w artykuł, aby się otworzył.

Być może baza wiedzy wyglląda obecnie niiezbyt okazale, ale będziemy ją dynamicznie rozwijać na podstawie Państwa pytań.

Oto lista kategorii w bazie wiedzy:

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak zrobić, aby w ZWCAD+ edytowany tekst wyświetlał się w notatniku?

Jeśli mamy w rysunku tekst wielowierszowy mtext i chcemy, aby edytując go, wyświetlał się w notatniku, to należy użyć polecenia mtexted. Po użyciu polecenia, pojawi się informacja Podaj nową wartość MTEXTED, wpisujemy notepad i potwierdzamy ENTER. Teraz edytując mtext, powinien on otworzyć się w notatniku. W celu powrotu do standardowej edycji, trzeba użyć polecenia mtexted i wpisać "." (kropka) i ENTER.

Jak ustawić własny profil?

W przypadku potrzeby ustawienia własnego profilu np. w celu przeniesienia ustawień po przeinstalowaniu programu, potrzeba wpisać w pasku poleceń opcje (_options). Na zakładce Profile, trzeba kliknąć Dodaj i wpisać nazwę profilu np. nowy_profil. Po tej czynności zaznaczamy utworzony profil i klikamy na Ustaw aktualne. Zaznaczony profil zapisujemy do pliku przez kliknięcie Eksportuj. Otworzy się okno, w którym określamy nazwę profilu np. nowy_profil i klikamy Zapisz. Po przeinstalowaniu programu, w tym samym oknie, po kliknięciu Importuj, mamy możliwość zaimportowania zapisanych wcześniej ustawień. Jeśli chcemy, aby nasz profil ładował się podczas uruchomienia programu, potrzebujemy we właściwościach skrótu ZWCAD na pulpicie, w polu element docelowy, zamiast nazwy profilu "Default", wpisać nazwę naszego profilu np. nowy_profil.

Jak narysować okrąg o zadanej powierzchni?

W celu narysowania okręgu o zadanej powierzchni np. 500 mm2, potrzeba narysować dowolny okrąg, zaznaczyć go i na pasku właściwości (Ctrl+1) w miejscu Obszar (Pole) wpisać zadaną wartość 500. Okrąg zostanie przeskalowany do zadanej wartości.

Analogicznie możemy narysować okrąg z zadanym obwodem, w miejscu obwód, wpisujemy wtedy zadaną wartość.