Polilinia to linia łamana złożona z segmentów prostych lub łukowych. Segmenty polilinii stanowią jeden obiekt.

W miejscu połączenia segmentów polilinii znajduje się punkt, za pomocą którego możemy zmieniać kształt polilinii.

 edycja polilinii przez punkty

Polilinie są bardzo wygodne podczas projektowania w programie CAD

Możemy obrysować polilinią np. granicę działki lub przebieg rurociągu. Jeśli klikniemy w jeden segment polilinii to zaznaczy się cała polilinia.

Czasami jednak odległość pomiędzy punktami jest bardzo mała, nawet na prostych odcinkach i zachodzi potrzeba uproszczenia polilinii - zmniejszenia zagęszczenia punktów.

 

Spis treści:

Do czego służy upraszczanie polilinii? 

Jak uprościć polilinię?

Dokładność upraszczania polilinii

Pobierz teraz program do upraszczania polilinii 

ZWTraffic posiada również bazę pionowych znaków drogowych.

Uruchamiamy ją za pomocą polecenia Znaki lub wybierając poniższą ikonę na wstążce.

 Biblioteka znaków drogowych

 

Po uruchomieniu polecenia pojawi się okno, za pomocą którego możemy wstawić wybrane znaki drogowe.

Przygotowanie obrazu rastrowego i programu CAD

Wektoryzacja polega na zmianie grafiki rastrowej na grafikę wektorową

W programie CAD bardzo łatwo możemy wstawić obraz do rysunku, a następnie za pomocą narzędzi do rysowania i edycji obrysować potrzebne elementy.

Podczas takiej pracy warto jednak odpowiednio przygotować sobie rysunek, np. ustawić skalę i obrót, przyciemnić zdjęcie, aby rysowane linie były lepiej widoczne, zabezpieczyć raster przed przypadkowym przesunięciem czy usunięciem.

Jak szybko zaimportować punkty z arkusza kalkulacyjnego lub notatnika?

Często możemy spotkać się z potrzebą wstawienia większej ilości punktów do programu CAD.

Zwykle listę tych punktów posiadamy w arkuszu kalkulacyjnym lub notatniku.

Do importu takiej listy punktów służą specjalne aplikacje lub skrypty, np. ZWGeo.

 

Mało znaną jest jednak możliwość wstawienia punktów za pomocą narzędzi występujących w bazowym programie CAD (bez żadnych aplikacji dodatkowych).

Przykładowe polecenia pozwalające na wstawienie i rysowanie na podstawie listy punktów:

Jak wykonać inwersję zaznaczenia wybranych obiektów?

Czasami w projekcie potrzebujemy zaznaczyć wszystkie obiekty z wyjątkiem kilku wybranych.

Możemy to zrobić na kilka sposobów, ale pokażemy wybrane 2 z nich:

Istniejące rysunki CAD możemy wczytać do programu na wiele sposobów.

Do tego celu służy polecenie OTWÓRZ, możemy jednak również kliknąć na ikonę pliku DWG lub przeciągnąć na okno programu ZWCAD.

W ZWCAD możemy pracować z wieloma rysunkami jednocześnie. Otworzenie nowego rysunku nie spowoduje zakończenia edycji już otwartych.

Jednak w niektórych przypadkach możemy natknąć się pewne problemy z ustawieniami domyślnymi.

Kilka popularnych problemów oraz sposoby ich rozwiązania opisaliśmy poniżej.

Poniżej prezentujemy opis cichej instalacji ZWCAD poprzez sieć.

Cicha instalacja przydaje się jeśli chcemy zainstalować nasz program CAD na komputerach poszczególnych użytkowników bez potrzeby ingerencji z ich strony.

ZWCAD Professional od wersji 2022 umożliwia dodawanie map do rysunku.

Odpowiednie narzędzia znajdują się w zakładce ArcGIS w panelu Zawartość.

Kilka map świata można znaleźć w oknie dialogowym Dodaj dane. Jeśli potrzebujesz dodatkowych to możesz je dodać klikając na ikonę Dodaj dane przez URL

Pokażemy jak wykonać przykładową inwentaryzacje na mapie zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Strzałków.

Celem inwentaryzacji będzie zebranie danych statystycznych budynków potrzebnych do oceny aktualnego zagospodarowania.

 

Przyjęte oznaczenia na mapie:

  • polilinie (działki, budynki, materiał budowlany budynków),
  • kreskowanie (wiek budynków, kształt dachów),
  • bloki (materiał pokrycia dachowego),
  • tekst (liczba kondygnacji budynków).

Polecenie SMARTPLOT pozwala na wydrukowanie rysunku z obszaru modelu po wskazaniu ramki wydruku.

Ramka może być określona przez wskazanie warstwy, bloku lub prostokąta.

ZWCAD 2024 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 2024 64bit PL Pobierz ZWCAD 2024 32bit PL