Baza wiedzy o ZWCAD i nie tylko.

pomoc zdalna

Warto sprawdzić, czy ktoś przed Państwem miał podobny problem, oraz sposób jego rozwiązania.

Proszę wpisać w polu szukaj słowo, które jest związane z problemem, i nacisnąć klawisz ENTER. Następnie zostaną wyszukane wszystkie artykuły zawierające wpisane słowo kluczowe.
Wystarczy kliknąć w artykuł, aby się otworzył.

Być może baza wiedzy wyglląda obecnie niiezbyt okazale, ale będziemy ją dynamicznie rozwijać na podstawie Państwa pytań.

Oto lista kategorii w bazie wiedzy:

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak wyznaczyć moment bezwładności w ZWCAD?

Momentem bezwładności Jz figury płaskiej względem osi z nazywamy sumę iloczynów elementarnych pól dF tej figury i kwadratów odległości tych pól od osi z.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe przenoszą obciążenia od pojedynczych słupów.

Możemy je stosować, jeśli odstępy pomiędzy słupami są duże, a grunt jest na tyle nośny, że nie ma potrzeby stosowania ław fundamentowych.

Offset (odsunięcie) przez punkt.

Zwykle wykonujemy offset (inne nazwy to odsunięcie lub kopia równoległa) wprowadzając odległość i stronę, po której ma być wykonana kopia.