Istniejące rysunki CAD możemy wczytać do programu na wiele sposobów.

Do tego celu służy polecenie OTWÓRZ, możemy jednak również kliknąć na ikonę pliku DWG lub przeciągnąć na okno programu ZWCAD.

W ZWCAD możemy pracować z wieloma rysunkami jednocześnie. Otworzenie nowego rysunku nie spowoduje zakończenia edycji już otwartych.

Jednak w niektórych przypadkach możemy natknąć się pewne problemy z ustawieniami domyślnymi.

Kilka popularnych problemów oraz sposoby ich rozwiązania opisaliśmy poniżej.

Poniżej prezentujemy opis cichej instalacji ZWCAD poprzez sieć.

Cicha instalacja przydaje się jeśli chcemy zainstalować nasz program CAD na komputerach poszczególnych użytkowników bez potrzeby ingerencji z ich strony.

ZWCAD Professional od wersji 2022 umożliwia dodawanie map do rysunku.

Odpowiednie narzędzia znajdują się w zakładce ArcGIS w panelu Zawartość.

Kilka map świata można znaleźć w oknie dialogowym Dodaj dane. Jeśli potrzebujesz dodatkowych to możesz je dodać klikając na ikonę Dodaj dane przez URL

Pokażemy jak wykonać przykładową inwentaryzacje na mapie zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Strzałków.

Celem inwentaryzacji będzie zebranie danych statystycznych budynków potrzebnych do oceny aktualnego zagospodarowania.

 

Przyjęte oznaczenia na mapie:

  • polilinie (działki, budynki, materiał budowlany budynków),
  • kreskowanie (wiek budynków, kształt dachów),
  • bloki (materiał pokrycia dachowego),
  • tekst (liczba kondygnacji budynków).

Polecenie SMARTPLOT pozwala na wydrukowanie rysunku z obszaru modelu po wskazaniu ramki wydruku.

Ramka może być określona przez wskazanie warstwy, bloku lub prostokąta.

Co to jest format SHP?

Format shapefile jest wektorowym plikiem geoprzestrzennym dla oprogramowania GIS (Geographic Information System - System informacji geograficznej).

Jest rozwijany i regulowany przez producenta - Esri, jako otwarty standard plików dla współpracy i wymiany danych pomiędzy Esri i innymi programami GIS. Shapefile po raz pierwszy pojawił się w dwóch wersjach ArcView GIS na początku lat ’90.

W tym momencie możliwe jest opisywanie i odczytywanie zestawu danych poprzez shapefile na wielu różnych programach do projektowania.

Również w ZWCAD po instalacji aplikacji ZWGis, którą pobierzesz poniżej.

ZWCAD pozwala na używanie dodatkowych aplikacji (nakładek).

Pozwalają one dodać nowe funkcje, przyśpieszyć i ułatwić pracę.

Programy oparte na języku LISP wczytamy bardzo łatwo - zobacz jak. Co więcej możemy je dodać do listy startowej, aby były automatycznie uruchamiane podczas uruchamiania programu CAD.

Skrypty napisane w języku C# (pliki .dll) wczytujemy za pomocą polecenia _netload (polecenie jest obsługiwane tylko przez ZWCAD w wersji Professional).

W tym poleceniu jednak nie mamy możliwości dodania skryptu .dll do listy startowej.

Jak zatem załadować skrypt .dll, aby uruchamiał się za każdym razem, gdy otwieramy nowy plik?

 

Utworzymy prosty skrypt LISP, który załaduje aplikacje .dll. Następnie dodamy LISP do listy startowej.

Dzięki temu aplikacja .dll będzie wczytywana automatycznie przy każdym starcie ZWCAD.

Pokażemy to na przykładzie. 

W oprogramowaniu CAD jest dostępna funkcja do skalowania obiektów.

Dzięki tej funkcji możemy proporcjonalnie zmieniać wielkość obiektów względem wskazanego punktu.

Taki rodzaj skalowania pokazaliśmy na rysunku poniżej.

Koperta (znak P-20) to stanowisko postojowe zastrzeżone.

Znak P-20 stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu.

Wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania podaliśmy w tabeli poniżej.

Zastrzeżone miejsca postoju wyznacza się, gdy zachodzi uzasadniona konieczność zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla określonego użytkownika.

Wewnątrz znaku P-20 można umieścić napis określający użytkownika np. POLICJA. 

W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych należy wewnątrz „koperty” umieścić symbol osoby niepełnosprawnej.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314) zmieniono sposób oznakowania miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.

Wymiarowanie rysunku to kluczowy etap tworzenia projektu.

Dzięki wymiarom w sposób jednoznaczny określamy wielkość obiektów.

 

Wymiarowanie półautomatyczne

ZWCAD daje możliwość wymiarowania półautomatycznego - wskazujemy punkty lub obiekt (aby wskazać obiekt, po wyborze wymiaru wciskamy jeden raz klawisz ENTER), a program wpisuje wartość tekstu wymiarowego.

ZWCAD 2023 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 

ZWCAD 2023 PL 64bit  ZWCAD 2023 PL 32bit