W aplikacji do przedmiarowania ZWMetric jest funkcja służąca do wyszukiwania oznaczonych wcześniej pomieszczeń.

Wywołujemy ją poprzez kliknięcie na ikonę lupy, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

wyszukiwanie obiektow

Ważenie roweru nie jest tak skomplikowane, jak wydaje się na pierwszy rzut oka.

Obecnie to modny temat za sprawą rowerów elektrycznych. Silniki elektryczne bowiem mogę być montowane w 3 punktach:

 • w kole przednim,
 • w kole tylnym,
 • w piaście korby.

Ławy fundamentowe to najpopularniejszy sposób fundamentowania budynków jednorodzinnych.

Obecnie najczęściej wykonuje się je jako betonowe i żelbetowe, dawniej stosowano cegłę lub kamień łączone zaprawą.

Stopy fundamentowe przenoszą obciążenia od pojedynczych słupów.

Możemy je stosować, jeśli odstępy pomiędzy słupami są duże, a grunt jest na tyle nośny, że nie ma potrzeby stosowania ław fundamentowych.

Liczba π to stałą matematyczna, która jest definiowana jako stosunek obwodu okręgu do długości jego średnicy.

Na rysunku poniżej pokazano liczbę pi z dokładnością do 15 miejsc po przecinku, oraz kilka ułamków zwykłych za pomocą których można stosować zamiennie z określoną dokładnością.

Ścinaniem technologicznym nazywamy odkształcenie materiału spowodowane parą sił o bardzo małym ramieniu.

W praktyce taki rodzaj naprężeń występuje np. przy cięciu nożycami.

Moduł Younga to moduł sprężystości wzdłużnej.

Mówi nam o tym jak bardzo materiał się odkształca - im większa liczba tym mniejsze odkształcenie.

Moduł Younga oznaczamy literą E.

Liczba Poissona charakteryzuje sprężystość materiału.

Właściwości liczby Poissona:

 1. Należy do grupy stałych materiałowych.
 2. Jest ona bezwymiarowa.
 3. Nie zależy od wymiarów i kształtu materiału.
 4. Jest taka sama dla rozciągania i ściskania.

Para sił to dwie siły o równej wartości, równoległych liniach działania i przeciwnych zwrotach.

Odległość pomiędzy liniami działania obu sił jest ramieniem r pary.

Moment pary sił równa się iloczynowi wartości liczbowej  jednej z sił poprzez ramię pary (odległości pomiędzy siłami).

 

M = F ∙ r 

Wektor to wielkość mechaniczna, którą przedstawiamy za pomocą odcinka w przestrzeni lub na płaszczyźnie.

Odcinek ten posiada:

 • kierunek działania - czyli linię na której leży ten odcinek,
 • zwrot - czyli stronę w którą skierowana jest strzałka wektora,
 • długość - czyli długość wektora w odpowiedniej skali,
 • punkt zaczepienia - jeśli punkt zaczepienia nie jest określony, to możemy przenosić wektor wzdłuż kierunku z zachowaniem długości oraz zwrotu.

Skalar natomiast określa wartość liczbowa.

ZWCAD 2024 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 2024 64bit PL Pobierz ZWCAD 2024 32bit PL