Para sił to dwie siły o równej wartości, równoległych liniach działania i przeciwnych zwrotach.

Odległość pomiędzy liniami działania obu sił jest ramieniem r pary.

Moment pary sił równa się iloczynowi wartości liczbowej  jednej z sił poprzez ramię pary (odległości pomiędzy siłami).

 

M = F ∙ r 

 

co to jest para sil

 

 

Każdą parę sił możemy zastąpić momentem, i odwrotnie - każdy moment można zastąpić parą sił.

 

Cechy pary sił

  • parę sił można przenosić dowolnie w płaszczyźnie, ponieważ nie zmiaenia to wektora momentu,
  • można ją dowolnie przenosić w płaszczyźnie równoległej, do płaszczyzny bazowej, także ta operacje nie zmienia wektora momentu,
  • wzrost lub zmniejszenie siły możemy równoważyć proporcjonalną zmianą ramienia - nie spowoduje to zmiany momentu,
  • parę sił możę zrównoważyć tylko druga para sił o równym co do wielkości momencie, ale przeciwnym zwrocie.