biuro@zwcad.pl

Para sił to dwie siły o równej wartości, równoległych liniach działania i przeciwnych zwrotach.

Odległość pomiędzy liniami działania obu sił jest ramieniem r pary.

Moment pary sił równa się iloczynowi wartości liczbowej  jednej z sił poprzez ramię pary (odległości pomiędzy siłami).

 

M = F ∙ r 

 

co to jest para sil

 

 

Każdą parę sił możemy zastąpić momentem, i odwrotnie - każdy moment można zastąpić parą sił.

 

Cechy pary sił: 

  • parę sił można przenosić dowolnie w płaszczyźnie, ponieważ nie zmiaenia to wektora momentu,
  • można ją dowolnie przenosić w płaszczyźnie równoległej, do płaszczyzny bazowej, także ta operacje nie zmienia wektora momentu,
  • wzrost lub zmniejszenie siły możemy równoważyć proporcjonalną zmianą ramienia - nie spowoduje to zmiany momentu,
  • parę sił możę zrównoważyć tylko druga para sił o równym co do wielkości momencie, ale przeciwnym zwrocie.

 

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak dodać tolerancję do wymiaru?

Po utworzeniu wymiaru, zaznaczamy go i w pasku właściwości rozwijamy w drzewie: Tolerancja. W polu Wyświetlanie tolerancji wybieramy Odchyłka i w polu Dolna i Górna odchyłka określamy tolerancję.

Uchwyty obiektów w pewnych warunkach nie pozwalają na zmianę położenia

W pewnych konfiguracjach można spotkać się z problemem, że uchwyty obiektów są wyświetlane, ale nie można ich wskazać.

Jak ustawić widok z góry?

Jeśli mamy obrócony model w przestrzeni np. funkcją Orbita 3D i chcemy ustawić widok tego modelu prostopadle do ekranu, to wystarczy z menu wybrać Widok->Widoki 3D->Góra. Po użyciu tej funkcji rysunek powinien być ustawiony prostopadle do ekranu.