Para sił to dwie siły o równej wartości, równoległych liniach działania i przeciwnych zwrotach.

Odległość pomiędzy liniami działania obu sił jest ramieniem r pary.

Moment pary sił równa się iloczynowi wartości liczbowej  jednej z sił poprzez ramię pary (odległości pomiędzy siłami).

 

M = F ∙ r 

 

co to jest para sil

 

 

Każdą parę sił możemy zastąpić momentem, i odwrotnie - każdy moment można zastąpić parą sił.

 

Cechy pary sił

  • parę sił można przenosić dowolnie w płaszczyźnie, ponieważ nie zmiaenia to wektora momentu,
  • można ją dowolnie przenosić w płaszczyźnie równoległej, do płaszczyzny bazowej, także ta operacje nie zmienia wektora momentu,
  • wzrost lub zmniejszenie siły możemy równoważyć proporcjonalną zmianą ramienia - nie spowoduje to zmiany momentu,
  • parę sił możę zrównoważyć tylko druga para sił o równym co do wielkości momencie, ale przeciwnym zwrocie.

 

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak wyłączyć dynamiczne podpowiedzi w ZWCAD+?

Dynamiczne podpowiedzi (DYN) pojawiające sie obok kursora w ZWCAD+ 2012, można wyłączyć przez wpisanie w pasku poleceń zwcmdline i ustawić wartość na . Od tego momentu, będzie można wpisywać polecenia w pasku poleceń bez podpowiedzi.

Jak zaznaczyć nakładające się obiekty w ZWCAD+?

W przypadku, gdy na rysunku występują nakładające się obiekty, mamy możliwość ich zaznaczania przez wybór selektywny. Funkcja o której mowa cycle select działa w ten sposób, że po użyciu jakiegoś polecenia np. move, gdzie konieczny jest wybór elementu, najeżdżamy kursorem nad obiekty i wciskamy jednocześnie lewy Shift i spację. Ponowne naciśnięcie tych przycisków pozwala na zaznaczenie kolejnych obiektów. Zmianę kolejności zaznaczenia elementów można także wykonać lewym przyciskiem myszy. Po wybraniu odpowiedniego elementu naciskamy Enter i przechodzimy do dalszego wykonywania początkowo uruchomionego polecenia.

Jak zarządzać atrybutami w blokach w ZWCAD+?

Bardzo często potrzebujemy w całym rysynku zmienić własności atrybutów znajdujących się w blokach. Do tego celu służy Menedżer atybutów bloków, który możemy uruchomić przez wpisanie w pasku poleceń menatr (_battman). W otwartym oknie, klikając dwa razy na poszczególny atrybut, mamy możliwość zmiany róznych opcji m.in. wartości domyślnej, opcji tekstu (m.in. stylu, wysokości, obrótu) oraz w zakładce właściwości mamy możliwość zmiany m.in warstwy, koloru. Po dokonaniu zmian, w całym rysunku dla danego bloku atrybuty powinny zostać zmienione.