ZWGeo

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Aktywuj ZWGeo Classic

Pozwala aktywować nakładkę ZWGeo Classic.

Aktywuj ZWGeo Classic

 

Synonyms - Aktywacja ZWGeo Classic
Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego

Eksportuje współrzędne wybranych punktów wraz z ich opisami (oznaczeniami serii numerami oraz symbolami) do zewnętrznego pliku tekstowego.

Eksportuj współrzędne elementów do pliku tekstowego

 

Synonyms - Eksportowanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami i symbolami do pliku tekstowego
Importuj punkty z pliku tekstowego

Importuje punkty wraz z ich opisami i symbolami zapisanymi w pliku txt.

Importuj punkty z pliku tekstowego

 

Synonyms - Importowanie punktów z symbolami z pliku tekstowego
Oznaczanie rurociągów

Funkcja opisuje segmenty polilinii na podstawie nazwy warstwy.

Przenieś na wierzch

Przenosi wybraną grupę obiektów na wierzch drugiej grupy wybranych obiektów.

Przenieś na wierzch

 

Synonyms - Przenoszenie elementów na wierzch
Przełącz widoczność grupy

Włącza i wyłącza widoczność grupy warstw na rysunku. Można zdefiniować 8 takich grup.

Przełącz widoczność grupy

 

Synonyms - Przełączniki grup widoczności od 1 do 8
Przycinanie mapy

W ZWGeo 2020 mapa cyfrowa może być przycięta kilkoma kliknięciami do zadanego obszaru.

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWGeo C

Sprawdza dostępność aktualizacji nakładki ZWGeo Classic.

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWGeo Classic

 

Synonyms - Sprawdzenie dostępności aktualizacji ZWGeo
Wstaw opis współrzędnych

Wstawia opis współrzędnych wybranych punktów na odnośniku lub bez.

Wstaw opis współrzędnych

 

Synonyms - Wstawianie opisu współrzędnych
Wstaw oznaczenie ogrodzenia

Rysuje ogrodzenie przez wielokrotne wstawienie wybranego symbolu na wskazanych osiach ogrodzenia.

Wstaw oznaczenie ogrodzenia

 

Synonyms - Wstawianie oznaczenia ogrodzenia
Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

Wstawia punkty wraz z oznaczeniem serii automatycznie zwiększającym się numerem oraz symbolem punktu.

Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

 

Synonyms - Wstawianie punktów z numerem kolejnym i symbolem punktu
Wstaw siatkę krzyży

Rysuje siatkę krzyży w podanym rozstawie i w zaznaczonym zakresie.

Wstaw siatkę krzyży

 

Synonyms - Wstawianie siatki krzyży
Wstaw wiele plików rastrowych

Wstawia do rysunku wiele obrazów jednocześnie. Obrazy posiadające odpowiadające pliki pozycjonowania zostaną wstawione od razu bez potrzeby wskazywania ścieżek do plików pozycjonowania. Następnie program pozwoli wskazać położenie dla każdego z pozostałych obrazów.

Wstaw wiele plików rastrowych

 

Synonyms - Wstawianie wielu plików rastrowych jednocześnie
Wstaw wszystkie obrazy z wybranego katalogu

Wstawia do rysunku wszystkie obrazy z wybranego folderu.

Wstaw wszystkie obrazy z wybranego katalogu

 

Synonyms - Wstawianie wszystkich obrazów z wybranego katalogu
Wyłącz widoczność wszystkich grup

Wyłącza widoczność wszystkich grup warstw.

Wyłącz widoczność wszystkich grup

 

Synonyms - Wyłączenie widoczności wszystkich grup
Włącz widoczność wszystkich grup

Włącza widoczność wszystkich grup warstw.

Włącz widoczność wszystkich grup

 

Synonyms - Włączenie widoczności wszystkich grup
Zapisz teksty w pliku txt

Zapisuje treści wybranych tekstów do zewnętrznego pliku tekstowego.

Zapisz teksty w pliku txt

 

Synonyms - Zapisywanie tekstów do pliku tekstowego
Zasłoń elementy pod tekstem

Tworzy zasłonę pod tekstem wieloliniowym dzięki czemu obiekty nie przeszkadzają w odczycie treści.

Zasłoń elementy pod tekstem

 

Synonyms - Zasłanianie elementów pod tekstem