ZWGeo

Wyszukaj w słowniku
Rozpoczyna się od Zawiera DokładnieBrzmi podobnie

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Aktywuj ZWGeo Classic

Pozwala aktywować nakładkę ZWGeo Classic.

Aktywuj ZWGeo Classic

 

Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego

Eksportuje współrzędne wybranych punktów wraz z ich opisami (oznaczeniami serii numerami oraz symbolami) do zewnętrznego pliku tekstowego.

Eksportuj współrzędne elementów do pliku tekstowego

 

Importuj punkty z pliku tekstowego

Importuje punkty wraz z ich opisami i symbolami zapisanymi w pliku txt.

Importuj punkty z pliku tekstowego

 

Przenieś na wierzch

Przenosi wybraną grupę obiektów na wierzch drugiej grupy wybranych obiektów.

Przenieś na wierzch

 

Przełącz widoczność grupy

Włącza i wyłącza widoczność grupy warstw na rysunku. Można zdefiniować 8 takich grup.

Przełącz widoczność grupy

 

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWGeo Classic

Sprawdza dostępność aktualizacji nakładki ZWGeo Classic.

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWGeo Classic

 

Wstaw opis współrzędnych

Wstawia opis współrzędnych wybranych punktów na odnośniku lub bez.

Wstaw opis współrzędnych

 

Wstaw oznaczenie ogrodzenia

Rysuje ogrodzenie przez wielokrotne wstawienie wybranego symbolu na wskazanych osiach ogrodzenia.

Wstaw oznaczenie ogrodzenia

 

Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

Wstawia punkty wraz z oznaczeniem serii automatycznie zwiększającym się numerem oraz symbolem punktu.

Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

 

Wstaw siatkę krzyży

Rysuje siatkę krzyży w podanym rozstawie i w zaznaczonym zakresie.

Wstaw siatkę krzyży

 

Wstaw wiele plików rastrowych

Wstawia do rysunku wiele obrazów jednocześnie. Obrazy posiadające odpowiadające pliki pozycjonowania zostaną wstawione od razu bez potrzeby wskazywania ścieżek do plików pozycjonowania. Następnie program pozwoli wskazać położenie dla każdego z pozostałych obrazów.

Wstaw wiele plików rastrowych

 

Wstaw wszystkie obrazy z wybranego katalogu

Wstawia do rysunku wszystkie obrazy z wybranego folderu.

Wstaw wszystkie obrazy z wybranego katalogu

 

Wyłącz widoczność wszystkich grup

Wyłącza widoczność wszystkich grup warstw.

Wyłącz widoczność wszystkich grup

 

Włącz widoczność wszystkich grup

Włącza widoczność wszystkich grup warstw.

Włącz widoczność wszystkich grup

 

Zapisz teksty w pliku txt

Zapisuje treści wybranych tekstów do zewnętrznego pliku tekstowego.

Zapisz teksty w pliku txt

 

Zasłoń elementy pod tekstem

Tworzy zasłonę pod tekstem wieloliniowym dzięki czemu obiekty nie przeszkadzają w odczycie treści.

Zasłoń elementy pod tekstem