ZWGeo

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Zasłoń elementy pod tekstem

Tworzy zasłonę pod tekstem wieloliniowym dzięki czemu obiekty nie przeszkadzają w odczycie treści.

Zasłoń elementy pod tekstem

 

Synonimy - Zasłanianie elementów pod tekstem
Zapisz teksty w pliku txt

Zapisuje treści wybranych tekstów do zewnętrznego pliku tekstowego.

Zapisz teksty w pliku txt

 

Synonimy - Zapisywanie tekstów do pliku tekstowego
Włącz widoczność wszystkich grup

Włącza widoczność wszystkich grup warstw.

Włącz widoczność wszystkich grup

 

Synonimy - Włączenie widoczności wszystkich grup
Wyłącz widoczność wszystkich grup

Wyłącza widoczność wszystkich grup warstw.

Wyłącz widoczność wszystkich grup

 

Synonimy - Wyłączenie widoczności wszystkich grup
Wstaw wszystkie obrazy z wybranego katalogu

Wstawia do rysunku wszystkie obrazy z wybranego folderu.

Wstaw wszystkie obrazy z wybranego katalogu

 

Synonimy - Wstawianie wszystkich obrazów z wybranego katalogu
Wstaw wiele plików rastrowych

Wstawia do rysunku wiele obrazów jednocześnie. Obrazy posiadające odpowiadające pliki pozycjonowania zostaną wstawione od razu bez potrzeby wskazywania ścieżek do plików pozycjonowania. Następnie program pozwoli wskazać położenie dla każdego z pozostałych obrazów.

Wstaw wiele plików rastrowych

 

Synonimy - Wstawianie wielu plików rastrowych jednocześnie
Wstaw siatkę krzyży

Rysuje siatkę krzyży w podanym rozstawie i w zaznaczonym zakresie.

Wstaw siatkę krzyży

 

Synonimy - Wstawianie siatki krzyży
Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

Wstawia punkty wraz z oznaczeniem serii automatycznie zwiększającym się numerem oraz symbolem punktu.

Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

 

Synonimy - Wstawianie punktów z numerem kolejnym i symbolem punktu
Wstaw oznaczenie ogrodzenia

Rysuje ogrodzenie przez wielokrotne wstawienie wybranego symbolu na wskazanych osiach ogrodzenia.

Wstaw oznaczenie ogrodzenia

 

Synonimy - Wstawianie oznaczenia ogrodzenia
Wstaw opis współrzędnych

Wstawia opis współrzędnych wybranych punktów na odnośniku lub bez.

Wstaw opis współrzędnych

 

Synonimy - Wstawianie opisu współrzędnych
Sprawdź dostępność aktualizacji ZWGeo C

Sprawdza dostępność aktualizacji nakładki ZWGeo Classic.

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWGeo Classic

 

Synonimy - Sprawdzenie dostępności aktualizacji ZWGeo
Przycinanie mapy

W ZWGeo 2020 mapa cyfrowa może być przycięta kilkoma kliknięciami do zadanego obszaru.

Przełącz widoczność grupy

Włącza i wyłącza widoczność grupy warstw na rysunku. Można zdefiniować 8 takich grup.

Przełącz widoczność grupy

 

Synonimy - Przełączniki grup widoczności od 1 do 8
Przenieś na wierzch

Przenosi wybraną grupę obiektów na wierzch drugiej grupy wybranych obiektów.

Przenieś na wierzch

 

Synonimy - Przenoszenie elementów na wierzch
Oznaczanie rurociągów

Funkcja opisuje segmenty polilinii na podstawie nazwy warstwy.

Importuj punkty z pliku tekstowego

Importuje punkty wraz z ich opisami i symbolami zapisanymi w pliku txt.

Importuj punkty z pliku tekstowego

 

Synonimy - Importowanie punktów z symbolami z pliku tekstowego
Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego

Eksportuje współrzędne wybranych punktów wraz z ich opisami (oznaczeniami serii numerami oraz symbolami) do zewnętrznego pliku tekstowego.

Eksportuj współrzędne elementów do pliku tekstowego

 

Synonimy - Eksportowanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami i symbolami do pliku tekstowego
Aktywuj ZWGeo Classic

Pozwala aktywować nakładkę ZWGeo Classic.

Aktywuj ZWGeo Classic

 

Synonimy - Aktywacja ZWGeo Classic