ZWGeo

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Zapisz teksty w pliku txt

Zapisuje treści wybranych tekstów do zewnętrznego pliku tekstowego.

Zapisz teksty w pliku txt

 

Synonyms - Zapisywanie tekstów do pliku tekstowego
Zasłoń elementy pod tekstem

Tworzy zasłonę pod tekstem wieloliniowym dzięki czemu obiekty nie przeszkadzają w odczycie treści.

Zasłoń elementy pod tekstem

 

Synonyms - Zasłanianie elementów pod tekstem