ZWGeo

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Importuj punkty z pliku tekstowego

Importuje punkty wraz z ich opisami i symbolami zapisanymi w pliku txt.

Importuj punkty z pliku tekstowego

 

Synonyms - Importowanie punktów z symbolami z pliku tekstowego