biuro@zwcad.pl

Importuj punkty z pliku tekstowego

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Importuj punkty z pliku tekstowego

Importuje punkty wraz z ich opisami i symbolami zapisanymi w pliku txt.

Importuj punkty z pliku tekstowego

 

Ikona:  3 Importuj punkty z pliku tekstowego
Nazwa polecenia: ZWGEO:Import
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego

 

Opis:

Aby użyć funkcji musimy najpierw mieć stworzony plik tekstowy z wyeksportowanymi współrzędnymi punktów wraz z ich opisami i symbolami. Ponadto w rysunku musimy mieć zdefiniowane bloki o nazwach takich jakie występują w kolumnie symboli w pliku txt (lub opcjonalnie możemy później wskazać lokalizację pliku zawierajacego takie bloki). Po uruchomieniu funkcji otworzy się okno w którym należy wybrać kolejność kolumn w pliku znak je rozdzielający lokalizację pliku oraz nacisnąć Rysuj. Gdy punkty z ich symbolami zostaną wstawione należy wpisać RE i nacisnąć Enter w celu odświeżenia rysynku i wyświetlenia napisów.

 

Importuj punkty z pliku tekstowego 1

Importuj punkty z pliku tekstowego 2

Importuj punkty z pliku tekstowego 3

 

Synonyms: Importowanie punktów z symbolami z pliku tekstowego