biuro@zwcad.pl

Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego

Eksportuje współrzędne wybranych punktów wraz z ich opisami (oznaczeniami serii numerami oraz symbolami) do zewnętrznego pliku tekstowego.

Eksportuj współrzędne elementów do pliku tekstowego

 

Ikona:  2 Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego
Nazwa polecenia: ZWGEO:Export
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Wstaw punkty z opisem autonumeracją i symbolem punktu

Importuj punkty z pliku tekstowego

 

Opis:

Aby użyć funkcji możemy najpierw zaznaczyć punkty i kliknąć ikonę funkcji lub od razu kliknąć na ikonę i wybrać punkty później.Gdy Otworzy się nam okno Eksport Punktów możemy dodawać punkty do wyeksportowania poprzez przycisk '+' (1) lub usuwać je poprzez ich zaznaczenie na liscie i naciśnięcie przycisku '-' (2). Należy w tym miejscu ustalić zakres informacji które chcemy zapisać oraz ustalić format ich zapisu (3) określić lokalizację i nazwę pliku (4) a na koniec klikąć przycisk Zapisz (5). W przypadku wybrania już istniejącego pliku program pozwoli wybrać czy chcemy plik nadpisać czy dopisać do niego nowe punkty.

 

Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego 1

Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego 2

Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego 3

Eksportuj współrzędne punktów do pliku tekstowego 4

Synonyms: Eksportowanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami i symbolami do pliku tekstowego