ZWGeo

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Przenieś na wierzch

Przenosi wybraną grupę obiektów na wierzch drugiej grupy wybranych obiektów.

Przenieś na wierzch

 

Synonyms - Przenoszenie elementów na wierzch
Przełącz widoczność grupy

Włącza i wyłącza widoczność grupy warstw na rysunku. Można zdefiniować 8 takich grup.

Przełącz widoczność grupy

 

Synonyms - Przełączniki grup widoczności od 1 do 8
Przycinanie mapy

W ZWGeo 2020 mapa cyfrowa może być przycięta kilkoma kliknięciami do zadanego obszaru.