biuro@zwcad.pl

Przełącz widoczność grupy

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Przełącz widoczność grupy

Włącza i wyłącza widoczność grupy warstw na rysunku. Można zdefiniować 8 takich grup.

Przełącz widoczność grupy

 

Ikony:  1 Przełącz widoczność grupy 1 8
Nazwa polecenia: -
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Włącz widoczność wszystkich grup

Wyłącz widoczność wszystkich grup

 

Opis: 

Aby użyć funkcji należy najpierw mieć utworzone obiekty na warstwach które chcemy pogrupować. Po wybraniu jednej z funkcji musimy wybrać obiekty i nacisnąć Enter. Warstwy do których należą obiekty zostaną zapisane jako grupa. Wybór obiektów możliwy jest tylko podczas pierwszego uruchomienia danego numeru grupy. Od następnego razu kliknięcie na dany numer grupy będzie jedynie włączał i wyłączał widoczność warstw należących do tej grupy. Nie ma możliwości dodawania ani odejmowania warstw w danej grupie.

 

Przełącz widoczność grupy 1

Przełącz widoczność grupy 2

Synonyms: Przełączniki grup widoczności od 1 do 8