Wybór obiektów

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Wybór obiektów

W ZWCAD mamy dwa podstawowe możliwości wyboru obiektów:

  • przed wybraniem polecenia - w pierwszej kolejności wybieramy obiekty, a następnie wybieramy funkcje np. kopiuj,
  • po wyborze polecenia - wybieramy polecenie, a następnie jesteśmy proszeni o wybór obiektów.

Niezależnie od tego jakiego sposobu używamy sposób wybierania elementów możemy podzielić na:

  • wskazanie pojedynczego elementu na rysunku,
  • wybór oknem (zaznaczanie w prawo) - tylko elementy znajdujące się w całości w oknie,
  • wybór oknem (zaznaczanie w lewo)- elementy znajdujące się w całości w oknie oraz przecinające.

Aby odjąć obiekt od zbioru wskazań można wykonać zaznaczenie wraz z klawiszem SHIFT.

Wybór oknem omówiliśmy szczegółowo na rysunkach poniżej.

 

Zaznaczanie oknem w prawo 

Zaznaczamy tylko obiekty
znajdujące się w całości w oknie

Zaznaczanie oknem w lewo

Zaznaczamy wszystko co zawiera
lub przecina okno 

cad zaznaczanie w prawo  cad zaznaczanie w lewo 

Tematy powiązane: PICKFIRST, PICKADD, Zaznaczanie ostatnich elementów, Zaawansowany wybór