PICKADD

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
PICKADD

Określa czy nowo wybrane obiekty będą dodane do istniejącego zbioru wskazań, czy go zastąpią.

TypWartość logiczna
ZapisW rejestrze
Domyślnie 1

 

Dostępne ustawienia zmiennej PICKADD:

 

 0 -Nowo wskazane obiekty zastąpią już wybrane. Jeśli istnieje już zbiór wybranych obiektów, a my chcemy dodać do niego nowe, to w tym trybie trzeba przytrzymać klawisz SHIFT podczas wskazywania.
 1 -Nowo wskazane elementy zostaną dodane do istniejącego zbioru wskazań

 

Zmiana wartości zmiennej PICKARDD:

Ikona

pickadd 1 

(Znajduje się w Panelu właściwości)

MenuNarzędzia  Opcje  Wybór  Proszę użyć SHIFT aby dodać wybór
Polecenie PICKADD

 

 

pickadd

comments powered by Disqus