biuro@zwcad.pl

PICKADD

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
PICKADD

Określa czy nowo wybrane obiekty będą dodane do istniejącego zbioru wskazań, czy go zastąpią.

Typ Wartość logiczna
Zapis W rejestrze
Domyślnie  1

 

Dostępne ustawienia zmiennej PICKADD:

 

 0 - Nowo wskazane obiekty zastąpią już wybrane. Jeśli istnieje już zbiór wybranych obiektów, a my chcemy dodać do niego nowe, to w tym trybie trzeba przytrzymać klawisz SHIFT podczas wskazywania.
 1 - Nowo wskazane elementy zostaną dodane do istniejącego zbioru wskazań

 

Zmiana wartości zmiennej PICKARDD:

Ikona

pickadd 1 

(Znajduje się w Panelu właściwości)

Menu Narzędzia  Opcje  Wybór  Proszę użyć SHIFT aby dodać wybór
Polecenie  PICKADD

 

 

pickadd