Panel właściwości

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Panel właściwości

Pozwala na szybką edycję właściwości elementów.

Skrót klawiaturowy Ctrl+1

Ikona

Panel właściwości (Pasek ikon Standardowy)
Menu Narzędzia -> Właściwości

Włączenie funkcji wyświetli okno jak poniżej.

Możemy zmienić pozycje, które nie są wyszarzone. W niektóych polachmamy możliwość wyboru z listy, a w innych możemy wpisać tekst (np. edycja tekstu wymiarowego).

 

panel  właściwości

Zawartość panelu właściwości jest zależna od wybranych obiektów. Jeśli mamy wybrane obiekty róznych typów (np. wymiary, kreskowanie, polilinie) to w panelu właściwości wyświetlą się jedynie cechy ogólne.

W celu wybrania tylko jednego typu obiektów proszę wybrać je z listy rozwijanej (cyfra w nawiasie oznacza ilość elementów danego tyou obiektów).

lista rozwijana właściwości

 W prawym górmy okna znajdują się 3 ikony:

pick add Zmienia wartość zmiennej systemowej PICKADD
wybór Wybiera elementy (aktualnie wybórzostanie usunięty)
szybki wybór Otwiera okno szybkiego wyboru.

Uwaga. Panel właściwości przy dużej ilości obiektów może powodować opóźnienia (o ułamek sekundy) przy wyborze elementów. Wtedy lepiej go wyłączyć.

Synonimy: panelu właściwości