ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
EATTEDIT

Polecenie otwierające edytor atrybutów do danego bloku z utworzonymi atrybutami.

EATTEXT

Pozwala na tworzenie zestawień bloków. Ułatwia operacje związane z generowaniem zestawień bloków poprzez funkcję Eksport atrybutów.

Edytor LISP

Środowisko programistyczne pozwalające na tworzenie programów w formacie LISP.

W ZWCAD środowisko programistycznie nie jest jeszcze dostępne, niemniej możemy uruchamiać takie programy.

Programy LISP są pisane zwykłym tekstem, do edycji wystarczy zwykły darmowy edytor z podświetlaniem składni - Notepad++

Eksport i import obrazów georeferencyjnych

Spatial Manager pozwala na import obrazów geo-referencyjnych poprzez:

  • podczytywanie pliku geo-lokalizacji (TFW, JGW, itp.),
  • automatyczną zmianę układu odniesienia podczas transformacji współrzędnych.

 

Przykładowy import pokazaliśmy na filmie poniżej.

ELEVATION

Narzędzie pozwalające w prosty i łatwy sposób na rozmieszczenie kształtów figur płaskich w przestrzeni trójwymiarowej.

Elipsa

Polecenie służy do narysowanie elipsy.

Możemy ją narysować na dwa sposoby: poprzez końce półosi elipsy lub środek i końce półosi.

 

ERHIGHLIGHT

Zmienna określa, czy zewnętrzny odnośnik będzie podświetlany po jego zaznaczeniu.

Miejsce zapisu: W rejestrach Windows

Wartość domyślna: 1

 

Synonimy - podświetlanie xrefa
Ewolwenta

Ewolwenta, to krzywa wykreślana przez punkt leżący na prostej w wyniku przetaczania się bez poślizgu po obwodzie koła zasadniczego o promieniu r.

EXTERNALREFERENCES

Polecenie otwiera okno do zarządzania zewnętrznymi odnośnikami: DWG, DWF, PDF i rastrami.

Dostępność: od ZWCAD 2021