EATTEXT

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
EATTEXT

Pozwala na tworzenie zestawień bloków. Ułatwia operacje związane z generowaniem zestawień bloków poprzez funkcję Eksport atrybutów.

Ikona  eattext ikona
Menu

Narzędzia  Wyciąganie atrybutów                                       (interfejs_klasyczny)

Narzędzia dodatkowe → podgrupa Bloki  Eksport atrybutów  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie   _eattext 

W 5 krokach można łatwo eksportować interesujące Użytkownika informacje z bloków do tabeli.

eattext 1

 

Krok 2 Eksport atrybutów umożliwia wybranie źródła danych.eattext 2

 

 Krok 3 Użytkownik wybiera tytuły kolumn, zmienia nazwę, która będzie znajdować się w nagłówku wyeksportowanej tabeli.eattext 3

 

 Krok 4 Okno umożliwia wybór pliku do jakiego będą eksportowane dane z otwartego rysunku.

Wybierając plik zewnętrzny, program zapisze w nowym dokumencie zestawienie bloków.eattext 4

 

Krok 5 Zakończenie i zatwierdzenie rozpoczęcia eksportu do wybranego pliku.

eattext 5

 

 Po wykonaniu eksportu, w wybranej wcześniej lokalizacji pojawi się plik z zestawieniem atrybutów. Wyeksportowane dane można przedstawić w arkuszu kalkulacyjnym.

eattext 6

Dane jakie pojawią się w utworzonym dokumencie pojawią się z przecinkami. Proszę zaznaczyć pierwszą kolumnę oraz przejść na zakładkę Dane, następnie kliknąć polecenie Tekst jako kolumny. Ukaże się okno, w którym proszę kliknąć Dalej.

eattext 7

 

Po lewej stronie okna jako ograniczniki włączone są Tabulatory, proszę je wyłączyć klikając na nie oraz proszę włączyć opcję Przecinek. W dolnym oknie ukaże się podgląd danych po wybranych zmianach.

eattext 8