biuro@zwcad.pl

EATTEDIT

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
EATTEDIT

Polecenie otwierające edytor atrybutów do danego bloku z utworzonymi atrybutami.

Polecenie:   _eattedit 

Narzędzie działa jeżeli jest wykonany blok z atrybutami.

 

Procedura wykonania:

1. Wpisanie EATTEDIT w pasku poleceń lub na obszarze rysunku.

2. Wskazanie bloku, który posiada przypisane atrybuty.

eatedit1

3. Pojawi się okno Edytor atrybutów, w którym możliwa jest edycja Wartości atrybutu, opcji tekstu jak i jego własności.

eatedit2

W oknie Wartość wprowadza się lub zmienia nazwę w kolumnie Wartość. Każda wprowadzona oraz zapisana zmiana w tym polu widoczna jest w tabeli.