Elipsa

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Elipsa

Polecenie służy do narysowanie elipsy.

Możemy ją narysować na dwa sposoby: poprzez końce półosi elipsy lub środek i końce półosi.

 

Aby narysować elipsę wpisujemy w linii poleceń ELIPSA (_ELLIPSE) lub wybieramy odpowiednią ikonę w pasku ikon do rysowania.

pasek ikon do rysowanie elipsy

 

 

 

 

Dostępne opcje do rysowania elipsy:

 3 punkty na końcach półosi elipsy   Sposoby rysowanie elipsy
 Środek oraz 2 punkty na końcach półosi elipsy

 

Za pomocą funkcji oBrót można narysować elipsę będącą rzutem obróconego w przestrzeni okręgu na płaszczyznę rysunku. Przy obrocie równym 0° powstanie okrąg. Przy zwiększaniu kąta będzie coraz bardziej skracana druga półoś elipsy. Pokazliśmy to na obrazku poniżej.

 

obrot elipsy

 

Zobacz również: Pellipse, Łuk eliptyczny, Pasek ikon rysuj