Pellipse

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Pellipse

Zmienna odpowiada za sposób rysowania elipsy. 

Elipsa może być oparta na równaniu parametrycznym, lub za pomocą łuków polilinii.

Różnicę pokazaliśmy na rysunku poniżej.

 

pellipse

 

Aby zmienić wartość zmiennej wpisujemy w linii poleceń _PELLIPSE.

Domyślnie program przyjemuje wartość tej zmiennej równą 0, co oznacza, że elipsa będzie oparta na równaniu parametrycznym.

 

comments powered by Disqus