biuro@zwcad.pl

Ewolwenta, to krzywa wykreślana przez punkt A leżący na prostej w wyniku przetaczania się bez poślizgu po obwodzie koła zasadniczego o promieniu r.

Mechanicznym sposobem wykreślenia ewolwenty jest rysowanie jej za pomocą ołówka zamocowanego do naciągniętego sznurka owiniętego na powierzchni bocznej walca, odwijając się z niego, kreśli ewolwentę.

Konstrukcja tej lini jest następująca.

Z punktu A odcinamy jednakowe odcinki równe długości łuku A1=A1', 12=1'2' itd. Z kolei na stycznych wstawionych w punktach 1,2,3 itd. odcinamy odcinki 1I=A1', 2II=A2' itd. Styczne te są równocześnie normalnymi do ewolwenty w odpowiednich punktach, a punkty 1,2,3,... są środkami krzywizn ewolwenty w punktach I, II, III,... Natomiast punkty 1',2',3',... są punkatmi linii przyporu, gdyż odcinki A1', A2', A3' są równe normalnym do ewolwenty 1I, 2II, 3III i przechodzą przez punkt A.

ewolwenta

Na podstawie powyższego rysunku możemy wykreślić ewolwentę w następujący sposób:

1. Od punktu A koła zasadniczego dzielimy okrąg tego koła na równe odcinki: A1=12=23 (im więcej odcinków, tym ewolwenta będzie dokładniesza)

2. W punktach 1, 2, 3 kreślimy styczne do koła zasadniczego i odmierzamy na tych stycznych odcinki:

a). na stycznej w punkcie 1 odcinek 1I równy długości łuku A1,
b). na stycznej w punkcie 2 odcinek 2II równy długości łuku A2 itd.

3. Krzywa A, I, II, III, ... jest ewolwentą.

 

Film, jak narysować ewolwentę.

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Po wejściu do okna warstw program ZWCAD zawiesza się

Spotkaliśmy się 2 razy z tym problemem.

Jak usunąć nakładające się obiekty w ZWCAD+?

Jeśli potrzebujemy oczyścić rysunek z obiektów nakładających się na siebie, to możemy użyć funkcji OVERKILL. Po wpisaniu tej funkcji w pasku poleceń, pojawi się prośba o wybranie obiektów, zaznaczamy oknem obiekty, które mogą się nakładać i klikamy ENTER. Pojawi się okno, w którym możemy dostosować różne opcje i klikamy OK. W pasku poleceń pojawi się informacja ile obiektów zostało usuniętych.

Jak narysować ewolwentę?

Ewolwenta, to krzywa wykreślana przez punkt A leżący na prostej w wyniku przetaczania się bez poślizgu po obwodzie koła zasadniczego o promieniu r.