ZWTraffic

Pomoc do programu ZWTraffic, wspomagającej wykonywanie projektów organizacji ruchu drogowego.znak f8

Program ten zawiera bibliotekę bloków CAD znaków drogowych poziomych i pionowych.  Dostępne są również mechanizmy do ich wstawiania i opisywania tych znaków, a także do tworzenia zestawień.

Dostępna jest wersja testowa programu ZWTraffic, która działa 30 dni po instalacji.

 

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Znaki drogowe

Polecenie Znaki otwiera okno, za pomocą którego możemy wstawić znaki pionowe do projektu organizacji ruchu drogowego.

 

Uproszczone wstawianie znaków

W ZWTraffic 2017 uprościliśmy wstawianie znaków drogowych.

Do tej pory należało wskazać dwa punkty, które definiowały oś drogi i punkt wstawienia znaku, obecnie wskazujemy tylko punkt wstawienia znaku, oraz kąt jego obrotu. Jest to możliwe dzięki dynamicznemu podglądowi położenia znaku.

Synonimy - wstawianie znaków
Tworzenie tablic objazdowych

Znak F-8 wskazuje wyznaczony objazd.

W nakładce ZWtraffic 2017 dodaliśmy kilka funkcji ułatwiających tworzenie znaku F-8:

Synonimy - moduł tablic objazdowych, f-8
Tablica E-1 z rondem

W ZWTraffic mamy mozliwość tworzenia tablic drogowskazowych E-1 z rondem.

W zakładce ZWTraffic znajdujemy sekscję ze znakami typu E.

 

Rysowanie drogi zamkniętej

Funkcja w nakładce ZWTraffic pozwalająca na narysowanie symboliczne drogi zamkniętej na znaku F-8.

Drogę zamkniętą możemy narysować bezpośrednio wskazując punkty, lub także wskazać przygotowaną uprzednio polilinię.

Funkcja znajduje się na pasku ikon przeznaczonych do rysowania tablic objazdowych F-8.

 

Synonimy - symbol drogi zamkniętej, droga zamknięta
przejście drugą stroną chodnika

Znaki dotyczące pieszych wprowadzone Zarządzeniem nr 34 GDDKiA z dnia 30 lipca 2014 roku.

Synonimy - Tabliczki do przejścia dla pieszych
Powierzchnia wyłączona z ruchu

Polecenie P21 w nakładce ZWTraffic kreskuje wskazany obszar (wyłączony z ruchu), tak aby kąt kreskowania był prawidłowy w stosunku do kierunku jazdy.

Kreskowanie takie zbudowane jest ze zbioru równoległych linii, ukośnych w stosunku do kierunku jazdy pojazdów.

Powierzchnie wyłączone stosuje się w celu:

 • dokładnego wyznaczenia toru ruchu pojazdów,
 • zwiększenia odległości toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
 • "obudowania" wysepek na jezdni lub też ich zastąpienia.

Rozróżniamy 2 odmiany znaków drogowych rodzaju P-21:

 • P-21a (wąskie) - szerokość linii = 0,24m i odstęp = 0,39m - jeśli prędkość dopuszczalna jest mniejsza lub równa 70km/h
 • P-21b (szerokie) - szerokość linii = 0,60m i odstęp = 0,98m - jeśli prędkość dopuszczalna jest większa niż 70km/h.
Synonimy - P-21
P-27

Znak P-27 (Kierunek i tor ruchu roweru) w nakładce ZWTraffic wstawiamy z paska ikon "Poziome".

Jest to znak poziomy, który wskazuje kierującemu rowerem zarówno tor ruchu jak i kierunek.

Synonimy - Kierunek i tor ruchu roweru
P-26

Znak P-26 (Piesi) w nakładce ZWTraffic wstawiamy z paska ikon "Poziome".

Jest to znak poziomy, który oznacza drogę dla pieszych.

 

Synonimy - piesi
Oznaczenia kategorii i numerów dróg

W ZWTraffic w narzędziach do tworzenia tablic drogowskazowych (polecenie Kierunek i EDNr) mamy do wyboru kategorię oraz numer drogi.

Poniżej przestawiamy zestawienie kategorii dróg dostępnych do wyboru w naszym programie do organizacji ruchu drogowego.

 

Opis miasta

Funkcja pozwala na wstawienie symbolu i opisu miejscowości na tablicy objazdowej.

Narzędzie znajduje się na pasku ikon F-8 nakładki ZWTraffic.

Po wstawieniu mamy możliwość wprowadzenia nazwy miejscowości, jak również późniejszej edycji nazwy.

symbol nazwy miejscowosci

Ograniczenia prędkości

Ograniczenia prędkości przyjmują dwie formy:

 • Jako ogólny przepis - dopuszczalne prędkości dla pojazdów różnej kategorii w obszarach zabudowanych i poza nimi ustala ustawa - prawo o ruchu drogowym.
 • Ograniczenia lokalne - na poszczególnych odcinkach dróg mogą być wprowadzane ograniczenia prędkości inne, niż ustalone ogólnymi przepisami.

 

Kilometraż drogi

Narzędzie do kilometrażu drogi w ZWTraffic 2017 pozawala na wstawienie odpowiednich znaków początku i końca oraz pośrednich co 100 metrów.

Synonimy - kilometrażu drogi
Kategorie znaków pionowych

Wedle polskiej klasyfikacji znaki pionowe dzielą się na:

 • (A) Ostrzegawcze
 • (B) Zakazu.
 • (C) Nakazu.
 • (D) Informacyjne.
 • (E) Kierunku i miejscowości.
 • (F) Uzupełniające.
 • (T) Tabliczki do znaków.
 • (G) Dodatkowe przed przejazdami kolejowymi.
 • (AT, BT) Znaki dla kierujących tramwajami.
 • (R) Znaki szlaków rowerowych.
 • (W) Dodatkowe dla kierujących pojazdami wojskowymi.

 

Synonimy - znaki pionowe,znaki drogowe pionowe
F-21

Znaki F-21 należą do kategorii znaków uzupełniających, które nakazują zmianę pasa ruchu w związku z tymczasową organizacją ruchu.

Synonimy - zmiana pasa ruchu
Droga objazdu

To narzędzie pozwala zaznaczyć trasę objazdu sąsiednimi drogami na tablicy F-8.

W nakładce ZWTraffic dostępne są dwa rodzaje symbolu objazdu: ze strzałką i bez.

Narzędzia znajdują się na pasku ikon ZWTraffic przeznaczonych projektowania znaków F-8.

Biblioteka znaków drogowych

W ZWTraffic zawarta jest biblioteka znaków drogowych.

Są one podzielone na kategorie:

 • A - Znaki ostrzegawcze
 • B - Znaki zakazu
 • C - Znaki nakazu
 • D - Znaki informacyjne
 • E - Znaki kierunku
  • Symbole kierunku
 • F - Znaki uzupełniające
 • G - Znaki dodatkowe
  • AT - Tramwaje
  • BT - Tramwaje
  • R - szlaki rowerowe
 • T - Tabliczki
 • U - UBR
 • Znaki do Zarządzenia nr 34 GDDKiA z dnia 30 lipca 2014 roku:

 

 

Analiza przejezdności

Funkcja w ZWTraffic pozwalająca na proste sprawdzenie przejezdności pojazdu.

Możemy wybrać rodzaj pojazdu oraz poprowadzić pojazd poprzez punkty, lub po ścieżce.

Synonimy - analizy przejezdności
A-5 - skrzyżowanie dróg

Znak A-5 oznacza skrzyżowanie dróg, na którym wszystkie drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu.

Na takich skrzyżowaniach obowiązuje zasada prawej ręki - kierowca musi przepuścić wszystkie pojazdy, które wjeżdząją na skrzyżowanie z jego prawej strony.

Znak ten możemy spotkać często na drogach osiedlowych -  w tym wypadku żadna z dróg nie została oznaczona jako droga główna, ani podporządkowana.

Synonimy - skrzyżowanie równorzędne
A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo

Znak drogowy ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w lewo.

Stosuje się go na zwykle poza miastami, gdy miara kąta łuku drogi jest większa niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m.

Ustawiany jest również na zakrętach o ograniczonej widoczności, albo gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.

Na łuku drogi oznaczonym w ten sposób wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione.

Synonimy - Niebezpieczny zakręt w lewo