Powierzchnia wyłączona z ruchu

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Powierzchnia wyłączona z ruchu

Polecenie P21 w nakładce ZWTraffic kreskuje wskazany obszar (wyłączony z ruchu), tak aby kąt kreskowania był prawidłowy w stosunku do kierunku jazdy.

Kreskowanie takie zbudowane jest ze zbioru równoległych linii, ukośnych w stosunku do kierunku jazdy pojazdów.

Powierzchnie wyłączone stosuje się w celu:

  • dokładnego wyznaczenia toru ruchu pojazdów,
  • zwiększenia odległości toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
  • "obudowania" wysepek na jezdni lub też ich zastąpienia.

Rozróżniamy 2 odmiany znaków drogowych rodzaju P-21:

  • P-21a (wąskie) - szerokość linii = 0,24m i odstęp = 0,39m - jeśli prędkość dopuszczalna jest mniejsza lub równa 70km/h
  • P-21b (szerokie) - szerokość linii = 0,60m i odstęp = 0,98m - jeśli prędkość dopuszczalna jest większa niż 70km/h.

Polecenie możemy wywołać za pomocą ikony w pasku nakładki ZWTraffic.

P 21

 powierzchnia wyłączona z ruchu

 

 

P-21 - Powierzchnia wyłączona z ruchu
Polecenie P21
Kompatybilność Od ZWTraffic 2017
Uwagi -

 

Opcje polecenia P21.

Po wybraniu funkcji mamy do wyboru kąt pochylenia linii, oraz rodzaj znaku P-21a lub P-21b.

wybor skosu p21

dwa rodzaje skosu p21

 

Następnie w linii poleceń wyświetli się:

opcje rysowania powiechni wylaczonych z Ruchu

  • Obszar -  pozwala na wybór obszaru jaki będzie zakreskowany.
  • Kierunek - należy wskazać kierunek jazdy (kąt pochylenia linii jest zależy od kierunku jazdy).
  • Początek - Określenie punktu początkowego kreskowania - ma znaczenie np. podczas łączenia kreskowań.
  • - pozwala na rysowanie powierzchni wyłączonych z ruchu na łukach poziomych.
  • Dalej - kreskuje obszar wyłączony z ruchu.

Po wykonaniu kreskowania mamy możlwość wstawienia opisu.

 

Synonimy: P-21